Välkommen

rickard

I korthet

”Att hjälpa människor gå i önskad riktning och prata med varandra på vägen” är ett enkelt sätt att beskriva vad jag kan hjälpa dig med.

Jag hjälper till att utveckla människor, antingen individuellt eller i grupp. Det är i grunden väldigt enkelt.

Det handlar om ledarskap byggt på motivation och målstyrning. Metoden bygger på att du själv gör praktiska övningar. Därefter följer en djupare dialog och reflektion.

Detta i sin tur leder till insikter och lärande, förståelse och till att en framgångsrik kultur skapas i en grupp.

Rickard Hagtorn

Ring 0708-57 34 00 eller maila rickard@stratu.nu så berättar jag mer.

 

 

 

Lite mer utvecklat!

Jag inleder ofta affärsutvecklingen med någon form av praktik. En dag på verkstadsgolvet eller en dag med säljarna på fältet ger alltid värdefulla praktiska insikter och en förståelse för verksamheten. Ibland lyssnar jag in ledningsgrupper när de har möte. Efteråt får de feedback och träning i konsten att skapa effektiva och lustfyllda möten.

Jag träffar i regel deltagarna både individuellt och och i grupp. Vi går igenom ledarskap och utvecklar grupperna så att arbetet blir roligare och effektivare.