Blog Archives

Digitalisering och verktygshantering

Digitalisering och Verktygshantering Här kommer del 2 med exempel ur verkligheten om hur begreppet digitalisering kan få en praktisk betydelse får dig. Läs om hur du kan använda en enkel app för att skapa ordning och reda på saker och … Se all info

Posted in Nyheter | No Comments

Chefsnätverket för samverkan i värdekedjan

Intervju med Tomas Nilsson, Hedson Technologies AB I huvudet på en luttrad inköpare Jag träffar Tomas Nilsson på plats hos Hedson Technologies AB i Arlöv en vacker tisdag förmiddag. Tomas har ett förflutet som inköpare och tekniker under en lång … Se all info

Posted in Nyheter | No Comments

Beslutsfattande och Kreativitet

I förra brevet behandlade vi frågan hur beslutsunderlag tas fram rent praktiskt. Nu går vi vidare med att diskutera beslutsfattande och kreativitet.  Osäkerhet I en artikel i SDS den 23/5 skriver tre forskare från Lunds Universitet och Kings College i … Se all info

Posted in Nyheter | No Comments

HUR tas beslut?

Envist återkommande forskningsrapporter gör gällande att endast 60% av de beslut som ledningen tar genomförs i praktiken. Om man därtill lägger att många möten inte leder till beslut blir beslutskraften ganska utspädd. Vi lever i en snabbrörlig, komplex och komplicerad … Se all info

Posted in Nyheter | No Comments

Bra Beslut

          Hantera osäkerhet och tag bättre beslut! ”Stör mig inte med fakta och detaljer, nu när jag har lösningen”, lär Groucho Marx ha sagt i en rolig film en gång. Han fångade därmed träffsäkert upp en … Se all info

Posted in Nyheter | No Comments

Osäkerhet och Beslutsfattande

                  En chef tar ungefär 240 beslut om dagen, stora eller små, bra eller dåliga. 60% av strategiska beslut genomförs aldrig. 90% av alla projekt misslyckas mer eller mindre. Så håller det … Se all info

Posted in Nyheter | No Comments

Skapa förändring med Projektmetodik!

Skapa förändring med Projektmetodik! Tillhör du de som har en negativ uppfattning av projektmetodik? Du kanske upplever att det blir omständligt? Då skall du veta att allt fler organisationer använder sig av projektmetodik för att bli effektivare. Själv har jag … Se all info

Posted in Nyheter | No Comments

Angående möten

Jag betraktar mötesledarens uppgift som en balansakt mellan lust och struktur. Å ena sidan skall mötesledaren skapa en god stämning och så att alla mår bra och blir konstruktiva, å andra sidan skall hon hålla ordning på torpet. Av den … Se all info

Posted in Nyheter | No Comments

Möten mellan människor Del 1

Möten mellan människor ”Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så.”   Ovanstående citat av Hjalmar Gullberg accentuerar den enkelhet som borde prägla alla våra möten. Ledarskap skulle enkelt kunna definieras som … Se all info

Posted in Nyheter | No Comments

Chefen och chefens chef

Chefen och chefens chefer Under många år har chefer fått lära sig att deras främsta uppgift är att vara till för sina medarbetare. En vanlig tanke är då att man måste tillbringa mera tid, lägga mera engagemang och vara mera … Se all info

Posted in Nyheter | No Comments