Bra Beslut

 

 

 

 

 

Hantera osäkerhet och tag bättre beslut!

Groucho

”Stör mig inte med fakta och detaljer, nu när jag har lösningen”, lär Groucho Marx ha sagt i en rolig film en gång.

Han fångade därmed träffsäkert upp en av den mänskliga hjärnans svagheter, nämligen att dra förhastade slutsatser. När vi fattar beslut försöker vår hjärna att ta genvägar eftersom den är tränad sedan årtusenden att snabbt urskilja hot för att välja flykt eller strid. Om vi vill träna vår förmåga att fatta rätt beslut måste vi därför skapa insikt om hur vår hjärna fungerar.

Om man till exempel skall bedöma längden av ett projekt kan en person med erkänd erfarenhet och status göra ett antagande baserat på magkänsla att det kommer ta 100 dagar. Man kan också säga att det kommer ta 100 dagar plus/minus 10 dagar. Med Bra Beslut tar man i stället hänsyn till ett antal osäkerhetsfaktorer där mer än en person för dialog under ordnade former och låter datorn göra 10.000 beräkningar för att få sannolikhetsinter­vallen som en lättolkad bild. Sannolikhetsläran i kombination med simulering och psykologi ger oss därmed möjlighet att underbygga våra beslut med ökad statistisk säkerhet.

Både dator och hjärna
Bra Beslut strävar att ge dig och din organisation att med enkel sannolikhetslära och en dator skapa realistiska och förankrade underlag för beslut. Det gör att ni kan ta beslut som ger er dels bättre och dels snabbare beslut i en alltmer komplex, komplicerad och snabbrörlig värld.
Det är den ena sidan av saken. Den andra är att den moderna psykologin ger oss träning i förmågan att hantera tankefällor. Kognitiva bias har etablerats som ett erkänt forskningsfält av bland andra nobelpristagaren Daniel Kahneman – där bias är de tankefällor vi så lätt hamnar i. Om vi skapar insikt om våra bias kan vi lätt lära oss att hantera dem, både individuellt och i grupp men också i de kulturer vi skapar. Exempel på bias är att vi ofta

  • överdriver vår förmåga att bedöma osäkerhet
  • litar för mycket på auktoriteter
  • litar för mycket på det vi hör först
  • litar för mycket på det vi kommer ihåg
  • inte vill skapa förändring
  • gör som alla andra

Hur går det till?
Ett typiskt upplägg kan se ut så här:

  • skapar medvetenhet om våra vanligaste tankefällor och hur vi med enkla metoder kan motverka dem och utvecklas både individuellt och i grupp
  • tränar på beslutsfattande med hjälp av den så kallade Monte Carlo-modellen. Vi använder Excel och ett enkelt program för att lära oss att skapa och bedöma S-kurvan och hur man beaktar olika osäkerhetsfaktorer och risker
  • genomgång av befogenheter och delegering av beslut i praktiken
  • uppföljning efter 1 månad för att se om beslutet att införa Bra Beslut var det rätta.

Resultatet
Efter processen har alla fått insikter och kunskap om hur man kan skapa förutsättningar för att ta bättre beslut snabbare. De har också fått verktyg för att hantera osäkerhet både ur statistiskt och psykologiskt perspektiv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *