Chefsnätverket för samverkan i värdekedjan

IMG_0959 a

Intervju med Tomas Nilsson, Hedson Technologies AB

I huvudet på en luttrad inköpare

Jag träffar Tomas Nilsson på plats hos Hedson Technologies AB i Arlöv en vacker tisdag förmiddag.

Tomas har ett förflutet som inköpare och tekniker under en lång karriär i olika företag och har en bred erfarenhet av framförallt inköp gällande maskiner, teknik och produktion. Han har också med åren utvecklat en syn på inköpsmetodik som vi skall skärskåda i denna intervju.

Tomas, berätta om din syn på professionellt inköp utifrån din situation här på Hedson Technologies! Hur väljer du leverantörer till exempel?

– Hos oss är inköpskostnaden 70% av produktionskostnaden så det gäller att kunna styra, kontrollera och utveckla denna funktion. Det är ett affärskritiskt uppdrag med tanke på hur konkurrensutsatta vi är, men idag handlar inte inköp bara om att pressa kostnad utan även om att omsorgsfullt välja leverantörer. Leverantörer är för oss en viktig resurs.

Vad är viktigast att tänka på vid val av leverantör?

– Det gäller att hitta rätt leverantör i förhållande till volym och automatiseringsgrad. Idag är tillverkare ofta högt automatiserade och specialiserade, t.ex. inom bilindustrin. Det gör att vi ofta måste anpassa oss efter dem och inte tvärtom. Detta är i grunden positivt för det driver även vår utveckling. För att hitta rätt leverantör och utveckla rätt samarbete måste vi anpassa oss till det som de är allra bäst på. Det kan innebära att vi måste förbättra vår produkt och anpassa på olika sätt, till exempel att anpassa den till robotproduktion.

Hur ser du på storleken vid val av leverantör?

–   En långsiktigt framgångsrik leverantör bör ur vår synvinkel vara så stor att de har förmågan att investera i nya maskiner efterhand. En grov bedömning kan vara att omsättningen gärna får vara mer än 60 Mkr/år. Stora leverantörer med hög utnyttjandegrad byter maskiner oftare och det påverkar utvecklingen som i sin tur driver oss. Sedan kan det naturligtvis finnas en gräns uppåt där våra volymer inte är lika attraktiva, men vi försöker på olika sätt att minska den risken.

Vad tycker du bör prägla relationen mellan dig och dina leverantörer?

– Vi vill utveckla produktionen med våra leverantörer och tänka tillsammans. Gärna i en långsiktig relation där vi lär känna varandras möjligheter och behov. Vi låter dem reflektera och välja vad de kan leverera till oss för gemensam långsiktig framgång. Jag som inköpare tänker i första hand på en produkts totalkostnad och då under hela dess livstid eftersom jag tycker det ger rätt perspektiv på diskussionen.

Avslutningsvis, vilka råd skulle du vilja ge till kommande generation av inköpare?

–  Jag tycker att det är viktigt att vara nyfiken och att tänka kreativt tillsammans med leverantörerna vad det gäller material, tillverkningssätt och automationsmöjligheter. Då når det egna företaget bäst sina mål. Det är också viktigt att tänka på att när allt flyter på måste jag börja planera för nästa steg i utvecklingen. Det är då man måste se upp så att man inte fastnar i någon form av bekvämlighet. Utvecklingen stannar aldrig och världen är ytterst föränderlig idag. Det dyker hela tiden upp nya hot. Det gäller att välja samarbetspartner med omsorg och lika ofta lyssna på vad olika kandidater inte säger som vad de faktiskt säger.

Tack Tomas för dina reflektioner!

Rickard Hagtorn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *