Grupputveckling GSL

buntaiGrupputveckling i skarpt läge (GSL) är en metod för att snabbt få grupper att fungera. Till skilllnad från ex. UGL där man tillbringar en vecka med främlingar handlar detta om att träna den egna gruppen i FIRO-processen.

Om du känner att din egen grupp skulle kunna  bli mer effektiv och att ni skulle kunna ha roligare tillsammans är GSL ett sätt att ordna detta på 1 dag.

Två handledare hjälper din grupp att utvecklas genom att ni gör en övning under en dag tillsammans.

Övningen är mycket enkel, först bestämmer gruppen vilket bemötande man vill ge varandra.

Sen visar man under övningens gång hur man beter sig i verkligheten, när det är skarpt läge.

Efter övningen pratar man ärligt om hur man faktiskt betedde sig och om det var ett framgångsrikt beteende.
Slutligen kommer man överens om hur man vill bemöta varandra för att gruppen skall fungera.
Kontakta oss för mer information kring detta! rickard@stratu.nu.

Utbildning
Referenser
Använd själv GSL
Läs mer om GSL