Använd själv GSL

GSL genomförs av speciellt tränade handledare. Du kan själv bli certifierad att använda GSL i din egen organisation. Certifiering går till så att du själv startar processer i din organisation och medverkar i genomförandet minst två gånger. Du blir då bedömd av Rickard Hagtorn och blir antingen godkänd eller får träna vidare på dialog och reflektion i kombination  med ledarskap och pedagogik.
OBS! Det finns inga garantier att du blir godkänd.
Ring 0708-57 34 00 eller maila rickard@stratu.nu så berättar vi mer.