Läs mer om GSL

1 ANALYSEN

Det första steget, Analysen, är en noggrann genomlysning av den aktuella gruppens situation. Alla deltagare intervjuas och resultatet tolkas av GSL-teamet som består av speciellt tränade handledare.

Analysen innefattar också en observation av hur gruppen beter sig i skarpt läge. Under en dag deltar gruppen i en intensiv övning där de tillsammans skall bemöta varandra i en strävan att hitta en lösning på en utmaning.

Två GSL-handledare stödjer den intensiva processen som uppstår och hjälper gruppen med analys och tolkning av de beteenden som hittills hämmat samarbetet men som nu kan börja hanteras.

2 RESULTATET

Tolkningen av analysen leder oss vidare till ett utvecklingsskede då vi:

  • Utvecklar gruppen med sikte på att vidga dess situationsförmåga och affärskänsla.
  • Ser till att gruppen blir beslutsmässig
  • Ökar graden av feedback
  • Ökar öppenheten vid riskhantering – möjligheter och begränsningar
  • Gör så att alla kan hjälpa varandra utan att ¨lägga sig i¨
  • Påverkar alla att våga både stödja och utmana varandra
  • Förbättra den gemensamma framåtblicken
  • Ser till att alla kan lita på varandra
Ring 0708-57 34 00 eller maila rickard@stratu.nu så berättar vi mer.