HUR tas beslut?

Klubba Beslut

Envist återkommande forskningsrapporter gör gällande att endast 60% av de beslut som ledningen tar genomförs i praktiken. Om man därtill lägger att många möten inte leder till beslut blir beslutskraften ganska utspädd.

Vi lever i en snabbrörlig, komplex och komplicerad värld. Det gör att vi tvingas ta bättre beslut snabbare om vi skall bli långsiktigt framgångsrika. Det innebär i sin tur att en organisation måste ha koll på följande:

  • En tydlig kommandokedja där alla känner sina befogenheter och rapportvägar
  • En tydlig process för HUR beslut fattas.
  • En god förmåga att delegera beslutskraften
  • En god förmåga att undvika tankefel

Kommandokedja

Alla i hierarkin måste ha tydliga roller där leverabler, rapportvägar, rapportinnehåll, befogenheter och mål framgår.

Beslutsprocess

Man måste vara klar över vem som tar beslut och HUR beslut tas. I en styrelse framgår av bolagsordningen när röstning skall ske och hur rösterna fördelas. I en ledningsgrupp kan man låta beslutets art avgöra. Antingen kan VD ta beslutet själv, om hen känner att typen av beslut och situationen kräver detta, givet att tillräcklig information finns tillgänglig. VD kan också söka information från de enskilda individerna i gruppen eller fråga gruppen kollektivt varefter beslut fattas. En mer ovanlig form är att VD kan låta gruppen ta beslut oavsett egen åsikt.

Delegerad beslutskraft

En snabbrörlig omvärld kräver snabba beslut. Genom en korrekt och kraftfull delegering kan beslutskraften flyttas närmare de som har kundkontakt. Exempelvis kan reklamationer hanteras direkt i kundmötet.

Insikt om benägenheter till tankefel hos individer och grupper.

Det finns många metoder att undvika grupptryck, hjälteglorior, vana och förändrings-obenägenhet, för att bara nämna några få av de många källor vi har att skapa tankfällor.

Åtgärd

Därför är det en bra idé att trimma sin ledningsgrupp med en god arbetsordning.

Hur går det till?

Ett typiskt upplägg kan se ut så här:

  • skapar medvetenhet om våra vanligaste tankefällor och hur vi med enkla metoder kan motverka dem och utvecklas både individuellt och i grupp
  • tränar på beslutsfattande med hjälp av den så kallade Monte Carlo-modellen. Vi använder Excel och ett enkelt program för att lära oss att skapa och bedöma S-kurvan och hur man beaktar olika osäkerhetsfaktorer och risker
  • genomgång av befogenheter och delegering av beslut i praktiken
  • uppföljning efter 1 månad för att se om beslutet att införa Bra Beslut var det rätta.

Resultatet
Efter processen har alla fått insikter och kunskap om hur man kan skapa förutsättningar för att ta bättre beslut snabbare. De har också fått verktyg för att hantera osäkerhet både ur statistiskt och psykologiskt perspektiv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *