Digitalisering och verktygshantering

Digitalisering och Verktygshantering

r kommer del 2 med exempel ur verkligheten om hur begreppet digitalisering kan få en praktisk betydelse får dig. Läs om hur du kan använda en enkel app för att skapa ordning och reda på saker och ting och göra stora besparingar!

Digitalisera Verktygshanteringen

En kund i byggindustrin berättade för mig att de tappar kanske 250 000 kr per år bara på verktyg som slarvas bort eller hanteras felaktigt. En annan kund inom verkstadsindustrin har tusentals olika verktyg som skall hanteras, vårdas och bytas ut, allt på en begränsad yta. Det ställer krav på både ledarskap och effektiva och förankrade rutiner och beteenden.

En av mina samarbetspartner, Expo Media Sweden AB, har utvecklat en app som hjälper er att hålla reda på verktygen. Den som skall använda ett verktyg scannar helt enkelt in det så att det blir spårbart till den personen. När han är klar med verktyget scannar han igen får att återlämna det. Är verktyget skadat eller i behov av service rapporteras detta så att näste man kan lita på att verktygen finns och att de fungerar.

Fördelarna är att:

 • alla verktyg inventeras viket innebär att man har en ekonomisk överblick
 • varje individ har ett tydligt ansvar får verktyget
 • man spar tid på att inte behöva leta efter verktyg
 • man minskar svinnet dramatiskt

Â

Appen

Här ser du hur appen ser ut. Snabbt och enkelt tillgänglig för alla, lÃätt att uppdatera och förbättra löpande.

Det första steget framåt

Om du vill veta mer om detta är du välkommen att ringa/maila. Du når mig här.

Inom kort kommer nästa nyhetsbrev om digitalisering och då kommer det att handla om hur du kan benchmarka din digitaliseringsnivå och korrelera med vinsten.

Vi hörs!

Hälsningar,
Rickard Hagtorn

Posted in Nyheter | No Comments

Chefsnätverket för samverkan i värdekedjan

IMG_0959 a

Intervju med Tomas Nilsson, Hedson Technologies AB

I huvudet på en luttrad inköpare

Jag träffar Tomas Nilsson på plats hos Hedson Technologies AB i Arlöv en vacker tisdag förmiddag.

Tomas har ett förflutet som inköpare och tekniker under en lång karriär i olika företag och har en bred erfarenhet av framförallt inköp gällande maskiner, teknik och produktion. Han har också med åren utvecklat en syn på inköpsmetodik som vi skall skärskåda i denna intervju.

Tomas, berätta om din syn på professionellt inköp utifrån din situation här på Hedson Technologies! Hur väljer du leverantörer till exempel?

– Hos oss är inköpskostnaden 70% av produktionskostnaden så det gäller att kunna styra, kontrollera och utveckla denna funktion. Det är ett affärskritiskt uppdrag med tanke på hur konkurrensutsatta vi är, men idag handlar inte inköp bara om att pressa kostnad utan även om att omsorgsfullt välja leverantörer. Leverantörer är för oss en viktig resurs.

Vad är viktigast att tänka på vid val av leverantör?

– Det gäller att hitta rätt leverantör i förhållande till volym och automatiseringsgrad. Idag är tillverkare ofta högt automatiserade och specialiserade, t.ex. inom bilindustrin. Det gör att vi ofta måste anpassa oss efter dem och inte tvärtom. Detta är i grunden positivt för det driver även vår utveckling. För att hitta rätt leverantör och utveckla rätt samarbete måste vi anpassa oss till det som de är allra bäst på. Det kan innebära att vi måste förbättra vår produkt och anpassa på olika sätt, till exempel att anpassa den till robotproduktion.

Hur ser du på storleken vid val av leverantör?

–   En långsiktigt framgångsrik leverantör bör ur vår synvinkel vara så stor att de har förmågan att investera i nya maskiner efterhand. En grov bedömning kan vara att omsättningen gärna får vara mer än 60 Mkr/år. Stora leverantörer med hög utnyttjandegrad byter maskiner oftare och det påverkar utvecklingen som i sin tur driver oss. Sedan kan det naturligtvis finnas en gräns uppåt där våra volymer inte är lika attraktiva, men vi försöker på olika sätt att minska den risken.

Vad tycker du bör prägla relationen mellan dig och dina leverantörer?

– Vi vill utveckla produktionen med våra leverantörer och tänka tillsammans. Gärna i en långsiktig relation där vi lär känna varandras möjligheter och behov. Vi låter dem reflektera och välja vad de kan leverera till oss för gemensam långsiktig framgång. Jag som inköpare tänker i första hand på en produkts totalkostnad och då under hela dess livstid eftersom jag tycker det ger rätt perspektiv på diskussionen.

Avslutningsvis, vilka råd skulle du vilja ge till kommande generation av inköpare?

–  Jag tycker att det är viktigt att vara nyfiken och att tänka kreativt tillsammans med leverantörerna vad det gäller material, tillverkningssätt och automationsmöjligheter. Då når det egna företaget bäst sina mål. Det är också viktigt att tänka på att när allt flyter på måste jag börja planera för nästa steg i utvecklingen. Det är då man måste se upp så att man inte fastnar i någon form av bekvämlighet. Utvecklingen stannar aldrig och världen är ytterst föränderlig idag. Det dyker hela tiden upp nya hot. Det gäller att välja samarbetspartner med omsorg och lika ofta lyssna på vad olika kandidater inte säger som vad de faktiskt säger.

Tack Tomas för dina reflektioner!

Rickard Hagtorn

Posted in Nyheter | No Comments

Beslutsfattande och Kreativitet

Jokerman

I förra brevet behandlade vi frågan hur beslutsunderlag tas fram rent praktiskt. Nu går vi vidare med att diskutera beslutsfattande och kreativitet.

 Osäkerhet

I en artikel i SDS den 23/5 skriver tre forskare från Lunds Universitet och Kings College i London att politiker och tjänstemän inte bara kan förlita sig på andras bedömning av osäkerhet utan bör ställa tydligare krav på hur osäkerhet hanteras i beslutsunderlag. Detta gäller naturligtvis även i affärsvärlden. Civilisationer utvecklas hela tiden så några beslut måste vara rätt, men frågan är om man på ett praktiskt och vardagligt plan kan förbättra kvaliteten i de beslut som tas varje dag i stort och smått. Svaret är att det går alldeles utmärkt att göra med ganska enkla medel.

Hjärnan och tankefel

Först måste vi då inse att hjärnan är som den är, formad av naturen sedan miljoner år och att den ibland spelar oss små spratt. Ett vanligt exempel är att vi tror mer på de vi ser upp till, vi tror att alla som ser ut som MC-knuttar är farliga, att om vi slår tärningen en gång till i det oändliga så ökar chansen att vinna. Grupptryck är ett annat bra exempel. Det finns hundratals väl utforskade och dokumenterade exempel på den här typen av så kallade tankefel, se listan här. Bias är ett vanligt ord för dessa psykologiska mönster som kan få en människas subjektiva bild av omvärlden att avvika från verkligheten.

Hur motverka tankefel

Tänk dig att du är med i ett ledningsgruppsmöte möte där 7 deltagare skall ta beslut om en större investering.
Hur skall detta gå till för att undvika tankefel? Är det fiffigt att ha ett beslutsunderlag? Är det en bra idé att ha en god mötesteknik? Kan det vara bra att veta HUR beslutet skall tas? Vore det en bra idé att undvika kända tankefel? Svaren överlåtes åt läsarna, förslag och idéer mottages tacksamt för de flesta av oss har erfarenheter av detta genom hela livet i olika situationer. Det finns också långa listor med olika beslutsmodeller och gruppövningar för olika ändamål.

Hur pröva en idé?

Det finns bland mycket annat en bra metod som bygger på att deltagarna i ledningsgruppen intar olika roller som Forskaren, Artisten, Domaren och Krigaren. Alla representerar olika synsätt för att utmana ett förslag. Deltagarna kan dela ut 64 olika kort till varandra och inta olika roller när ett förslag skall testas. Denna enkla metod frigör oss från våra vanliga roller och tankefel och hjälper oss att bli kreativa.

Ett förslag

Hör gärna av dig till oss med synpunkter på beslutsfattande och osäkerhet, kanske har du någon synpunkt eller tips du gärna vill dela med dig av. Har du behov av att träna någon grupp i beslutsfattande och vill ha lite tips är du också välkommen att höra av dig.

Du når mig via 0708-57 34 00 eller rickard@stratu.nu

Hälsningar,
Rickard Hagtorn

Posted in Nyheter | No Comments

HUR tas beslut?

Klubba Beslut

Envist återkommande forskningsrapporter gör gällande att endast 60% av de beslut som ledningen tar genomförs i praktiken. Om man därtill lägger att många möten inte leder till beslut blir beslutskraften ganska utspädd.

Vi lever i en snabbrörlig, komplex och komplicerad värld. Det gör att vi tvingas ta bättre beslut snabbare om vi skall bli långsiktigt framgångsrika. Det innebär i sin tur att en organisation måste ha koll på följande:

 • En tydlig kommandokedja där alla känner sina befogenheter och rapportvägar
 • En tydlig process för HUR beslut fattas.
 • En god förmåga att delegera beslutskraften
 • En god förmåga att undvika tankefel

Kommandokedja

Alla i hierarkin måste ha tydliga roller där leverabler, rapportvägar, rapportinnehåll, befogenheter och mål framgår.

Beslutsprocess

Man måste vara klar över vem som tar beslut och HUR beslut tas. I en styrelse framgår av bolagsordningen när röstning skall ske och hur rösterna fördelas. I en ledningsgrupp kan man låta beslutets art avgöra. Antingen kan VD ta beslutet själv, om hen känner att typen av beslut och situationen kräver detta, givet att tillräcklig information finns tillgänglig. VD kan också söka information från de enskilda individerna i gruppen eller fråga gruppen kollektivt varefter beslut fattas. En mer ovanlig form är att VD kan låta gruppen ta beslut oavsett egen åsikt.

Delegerad beslutskraft

En snabbrörlig omvärld kräver snabba beslut. Genom en korrekt och kraftfull delegering kan beslutskraften flyttas närmare de som har kundkontakt. Exempelvis kan reklamationer hanteras direkt i kundmötet.

Insikt om benägenheter till tankefel hos individer och grupper.

Det finns många metoder att undvika grupptryck, hjälteglorior, vana och förändrings-obenägenhet, för att bara nämna några få av de många källor vi har att skapa tankfällor.

Åtgärd

Därför är det en bra idé att trimma sin ledningsgrupp med en god arbetsordning.

Hur går det till?

Ett typiskt upplägg kan se ut så här:

 • skapar medvetenhet om våra vanligaste tankefällor och hur vi med enkla metoder kan motverka dem och utvecklas både individuellt och i grupp
 • tränar på beslutsfattande med hjälp av den så kallade Monte Carlo-modellen. Vi använder Excel och ett enkelt program för att lära oss att skapa och bedöma S-kurvan och hur man beaktar olika osäkerhetsfaktorer och risker
 • genomgång av befogenheter och delegering av beslut i praktiken
 • uppföljning efter 1 månad för att se om beslutet att införa Bra Beslut var det rätta.

Resultatet
Efter processen har alla fått insikter och kunskap om hur man kan skapa förutsättningar för att ta bättre beslut snabbare. De har också fått verktyg för att hantera osäkerhet både ur statistiskt och psykologiskt perspektiv.

Posted in Nyheter | No Comments

Bra Beslut

 

 

 

 

 

Hantera osäkerhet och tag bättre beslut!

Groucho

”Stör mig inte med fakta och detaljer, nu när jag har lösningen”, lär Groucho Marx ha sagt i en rolig film en gång.

Han fångade därmed träffsäkert upp en av den mänskliga hjärnans svagheter, nämligen att dra förhastade slutsatser. När vi fattar beslut försöker vår hjärna att ta genvägar eftersom den är tränad sedan årtusenden att snabbt urskilja hot för att välja flykt eller strid. Om vi vill träna vår förmåga att fatta rätt beslut måste vi därför skapa insikt om hur vår hjärna fungerar.

Om man till exempel skall bedöma längden av ett projekt kan en person med erkänd erfarenhet och status göra ett antagande baserat på magkänsla att det kommer ta 100 dagar. Man kan också säga att det kommer ta 100 dagar plus/minus 10 dagar. Med Bra Beslut tar man i stället hänsyn till ett antal osäkerhetsfaktorer där mer än en person för dialog under ordnade former och låter datorn göra 10.000 beräkningar för att få sannolikhetsinter­vallen som en lättolkad bild. Sannolikhetsläran i kombination med simulering och psykologi ger oss därmed möjlighet att underbygga våra beslut med ökad statistisk säkerhet.

Både dator och hjärna
Bra Beslut strävar att ge dig och din organisation att med enkel sannolikhetslära och en dator skapa realistiska och förankrade underlag för beslut. Det gör att ni kan ta beslut som ger er dels bättre och dels snabbare beslut i en alltmer komplex, komplicerad och snabbrörlig värld.
Det är den ena sidan av saken. Den andra är att den moderna psykologin ger oss träning i förmågan att hantera tankefällor. Kognitiva bias har etablerats som ett erkänt forskningsfält av bland andra nobelpristagaren Daniel Kahneman – där bias är de tankefällor vi så lätt hamnar i. Om vi skapar insikt om våra bias kan vi lätt lära oss att hantera dem, både individuellt och i grupp men också i de kulturer vi skapar. Exempel på bias är att vi ofta

 • överdriver vår förmåga att bedöma osäkerhet
 • litar för mycket på auktoriteter
 • litar för mycket på det vi hör först
 • litar för mycket på det vi kommer ihåg
 • inte vill skapa förändring
 • gör som alla andra

Hur går det till?
Ett typiskt upplägg kan se ut så här:

 • skapar medvetenhet om våra vanligaste tankefällor och hur vi med enkla metoder kan motverka dem och utvecklas både individuellt och i grupp
 • tränar på beslutsfattande med hjälp av den så kallade Monte Carlo-modellen. Vi använder Excel och ett enkelt program för att lära oss att skapa och bedöma S-kurvan och hur man beaktar olika osäkerhetsfaktorer och risker
 • genomgång av befogenheter och delegering av beslut i praktiken
 • uppföljning efter 1 månad för att se om beslutet att införa Bra Beslut var det rätta.

Resultatet
Efter processen har alla fått insikter och kunskap om hur man kan skapa förutsättningar för att ta bättre beslut snabbare. De har också fått verktyg för att hantera osäkerhet både ur statistiskt och psykologiskt perspektiv.

Posted in Nyheter | No Comments

Osäkerhet och Beslutsfattande

Beslutsfattande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En chef tar ungefär 240 beslut om dagen, stora eller små, bra eller dåliga. 60% av strategiska beslut genomförs aldrig. 90% av alla projekt misslyckas mer eller mindre. Så håller det på! Kan man förbättra sitt beslutsfattande? Javisst, ganska enkelt om du läser vidare!

Orsakerna

 Vad beror då detta på? Listan kan göras mycket lång, Vi kan tala om hur hjärnan är uppbyggd och utvecklad genom årtusenden. Vi kan tala om en mängd saker som påverkar oss, grupptryck, rädslor och annat. Listan nedan ger några uppslag:

1. Lathet att inte göra tillräcklig research innan beslutet tas
2. Att blunda för eventuella risker
3. Obeslutsamhet och förhalning av beslutsprocessen
4. Fastnar i det förflutna – baserar beslut på gammal fakta
5. Beslutet har ingen förankring till den övergripande strategin
6. Lägger del av beslutsansvaret i andras händer
7. Isolerar sig från personer med väsentliga kunskaper i ämnet
8. Har själv dåliga kunskaper i ämnet
9. Kommunicerar inte beslutet ordentligt – ett bra beslut kan bli ett dåligt beslut i längden.

Lösningarna

Därav följer att lösningarna också är många. Strategisk Utveckling och Arkatay har gemensamt försökt hitta konkreta metoder och synsätt för att öka kraften och kvaliteten i beslutsfattande. Några av våra främsta inspiratörer är Daniel Kahneman som i sin bok Tänk snabbt och långsamt ger en bra bild av hur människor tänker och väljer. Douglas Hubbard har i sin bok How to measure anything aktualiserat den välkända Monte Carlo-modellen från Manhattan-projektet på 40-talet.Den senare visar hur man med datorernas kraft nu med enkla statistiska metoder kan ta mer välgrundade beslut.

Vill du veta mer om detta är du välkommen till vårt seminarium nedan då du får en introduktion i ämnet. Du kommer då få mer information om de utbildningstillfällen som dyker upp under hösten.

Om Seminariet

Plats: Elite Hotel, Sheelevägen 27 i Lund

Värd: PWC och Strategisk Utveckling AB och Arkatay AB

Förtäring: Kaffe och kaka serveras

Senaste anmälningsdatum: 21/8

När: den 4/9 2015 kl 13-15

Anmälan: sker till Strategisk Utveckling AB, tel 0708-57 34 00 eller rickard@stratu.nu

Avgift: Seminariet kostar 800 kr. Anmälda som inte avanmält sig efter den 21/8 debiteras 250 kr.

Posted in Nyheter | No Comments

Skapa förändring med Projektmetodik!

Skapa förändring med Projektmetodik!

Tillhör du de som har en negativ uppfattning av projektmetodik? Du kanske upplever att det blir omständligt? Då skall du veta att allt fler organisationer använder sig av projektmetodik för att bli effektivare.

Själv har jag utbildat mig i en projektstandard som heter Prince2 hos Arkatay AB. Nu har jag tillfälle att tillämpa dessa kunskaper i praktiken eftersom jag har fått ett uppdrag som förändringsprojektledare. Mitt uppdrag är att medverka till att säkra affärsnyttan av ett stort projekt.

Kunden har handlat upp ett nytt affärssystem till ett fast pris. I detta ingår att leverantören levererar inte bara själva programmet och den tekniska lösningen. De skall dessutom garantera att det kommer att löna sig. Det kallas för ett Business Case eller affärsnytta.

Kundens deltagare i projektet har avsatt rejält med tid för projektet och fått vikarier i sitt ordinarie arbete.

Samtidigt passar man på att effektivisera sina processer och kompetensutveckla hela organisationen.

Man använder sig av Prince2 som är en världsstandard med över 600 000 användare. Det gör att de kan känna sig hyfsat trygga i att de gör rätt.

Vill du veta mer? Kontakta mig på http://www.stratu.nu eller rickard@stratu.nu
så kan jag berätta hur du kan använda och anpassa Prince2 till din egen organisation.

– Strategisk Utveckling och Arkatay i samarbete –

Posted in Nyheter | No Comments

Angående möten

Jag betraktar mötesledarens uppgift som en balansakt mellan lust och struktur. Å ena sidan skall mötesledaren skapa en god stämning och så att alla mår bra och blir konstruktiva, å andra sidan skall hon hålla ordning på torpet. Av den anledningen skulle jag vilja slå ett slag för strukturen på mötet. Formalian är viktig. Kallelse, agenda, protokoll är exempel på dokument det ofta slarvas med eftersom det lätt uppfattas som jobbigt att sköta, formellt och byråkratiskt. Mötestekniken började byggas redan på Snorre Sturlassons tid, om inte tidigare, vilket man kan läsa om i t.ex. Edda-dikterna. Det finns historia och rationella grunder för mötesteknikens formella delar.
Ingen kommer någonsin att tacka dig som mötesledare och säga: ”Tack för ett riktigt uselt möte, vi fick inget gjort och tiden gick!”
Alla vill ha bra möten och då krävs balans mellan lust & struktur, givetvis kopplat till syfte och mötestyp.

Posted in Nyheter | No Comments

Möten mellan människor Del 1

Möten mellan människor

”Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så.”

 
Ovanstående citat av Hjalmar Gullberg accentuerar den enkelhet som borde prägla alla våra möten. Ledarskap skulle enkelt kunna definieras som förmågan att få alla att gå i samma riktning och prata med varandra på vägen. Ledarskap och aktörskap utövas ofta i form av möten och därför kan det finnas skäl att uppehålla sig lite kring denna viktiga företeelse i vår vardag.

Själva definitionen på ett möte kan vara att flera aktörer träffas under organiserade former i ett visst syfte. Detta med organiserade former har ibland ytterst varierande definitioner. De möten jag själv upplevt som organiserade har styrts av en stark ordförande med en stark formalia att falla tillbaka på. Kallelser, dagordning och protokoll har blivit rutin och bildat en kultur som alla accepterat. Emellertid har dessa möten inte alltid varit de mest kreativa eftersom den djupare kommunikationen ofta uteblivit.
Kommunikation mellan människor är en av de viktigaste faktorerna för en organisations framgång. Att kommunicera är som bekant svårt.

Möten kan betraktas som en form av organiserad kommunikation. Information skall utbytas och beslut fattas, allt så effektivt och trevligt som möjligt. Just balansen mellan effektivitet och trevnad är ofta avgörande för hur optimalt ett möte blir. För mycket effektivitet och formalia kan slå ihjäl kommunikation, motivation och lusten att kommunicera och då leder detta paradoxalt nog till ineffektivitet. Ett övermått av trevnad leder ofta till för mycket prat och för lite resultat.
Många upplever majoriteten av möten som tidsödande och orsaken är troligen att kommunikationen upphör där pratet tar vid.

En stor del av en tjänstemans tid åtgår till möten. Organisationer som Volvo och IKEA har ägnat stor uppmärksamhet att försöka effektivisera sina möten. Volvo har standardiserat sina möten genom bl.a. utbildning i mötesteknik efter ett visst mönster, och IKEA provade under en tid att alla möten skulle genomföras utan stolar så att de inte drog ut på tiden. Agil projektledning har på senare tid visat att detta kan vara effektivt i vissa situationer.

Anledningen till dessa försök är naturligtvis att tiden idag är ett allt viktigare konkurrensmedel. Om vi kan kommunicera och utbyta information snabbare ökar konkurrenskraften. Om mötestiden kan kortas med några timmar per vecka betyder det mycket för företagets resultat. Att korta mötestiden är dock inget självändamål, eftersom det handlar om att föra över information. Det är kommunikationen som skall effektiviseras!

Att leda möten är att leda människor som skall kommunicera med varandra i ett särskilt syfte. Människan har haft möten sedan vår kommunikation utvecklades genom språk och tal. Det har lett fram till en procedur byggd på erfarenheter framförallt från de senaste två-tre hundra åren. Det finns alltså en del att falla tillbaka på, nämligen det vi i dagligt tal kallar Mötesteknik. I arbetsboken finns en detaljerad genomgång av den rent formella mötestekniken.
Organiserade möten ställer krav på förberedelser, balans, struktur och process.

Forts. följer i nästa inlägg.

Rickard Hagtorn

Posted in Nyheter | No Comments

Chefen och chefens chef

Chefen och chefens chefer

Under många år har chefer fått lära sig att deras främsta uppgift är att

vara till för sina medarbetare. En vanlig tanke är då att man måste tillbringa

mera tid, lägga mera engagemang och vara mera tillgänglig för

medarbetarna.

Kan man tänka sig att det är tvärtom, det vill säga att medarbetarna

skulle trivas bättre om de fick större befogenheter, blev mer självgående

och mindre beroende av sin chef ? Skulle de och företaget utvecklas

snabbare?

Nej, kanske du tänker. En chefs främsta uppgift är att se till att medarbetarna

har det bra för då produceras det bäst och effektivast, målen

nås och alla är glada och nöjda!

Ställ dig i stället frågan, är det verkligen så att du stödjer dina medarbetare

bäst genom att tillbringa den mesta av din tid med dem? Kanske

är det så att du gör ditt arbete bäst genom att fokusera på sådant

som gagnar verksamheten mer direkt? Bearbeta kunderna, förankra

era processer i företagets ledning, bygga upp relationerna med andra

chefer så att din avdelnings samarbete med andra avdelningar förbättrats

och effektiviseras?

Här kommer några fördelarna med att ägna tid åt relationerna med

dina chefskollegor och din chef:

• Det finns ofta arbetsuppgifter som chefer måste hjälpas åt med.

Det kan handla om övergripande strategier, utvecklandet av administrativa

gemensamma rutiner, projekt på företagsnivå osv. Om du

inte hjälper till, tar ditt ansvar och är en del av det gänget lär du

inte få hjälp eller stöd med det du vill och önskar för din enhet.

• Dina chefskollegor har en massa erfarenhet som du kan ha nytta av.

Även om du är senior så handlar det också om att ha olika perspektiv

på situationen. Lyssna på dem. De har viktiga saker att säga.

• De har nytta av din hjälp. Dina perspektiv, erfarenheter och dina

åsikter. Dela med dig. Det du ger kan du få tillbaka och med ränta

därtill!

• Din chef är faktiskt din chef. Det är hon som ger dig ditt ansvar,

dina befogenheter och dina möjligheter att agera. Din chef är din

tillgång. Missköt inte den tillgången. Ta väl hand om den, ge den

tankar och tid.

Detta är några av de tankar som Jehoshua Kaufmann och undertecknad ventilerar i boken ”I huvudet på en chef”.

SMAKPROV  KÖP BOKEN

Med vänlig hälsning,

Rickard Hagtorn

Posted in Nyheter | No Comments