VD-Nätverket

Syfte

Syftet med denna process är att du som VD, ägare eller styrelseordförande skall hitta kollegor i samma position som kan ge dig sparring i viktiga frågor. Det kan handla om hur man undanröjer hinder för tillväxt och hur man skapar lönsamhet och framgång.

Mål

Efter denna process har du dels skapat ett starkt nätverk som bygger på personliga relationer och kompetens och dels skapat en tydlig plan för hur ditt företag skall växa.

Målgrupp

Alla VD, ägare eller styrelseordförande som har behov att skapa tillväxt i sitt företag och vill ha nya infallsvinklar, idéer och inspiration.

Innehåll

  1. Inledning, vi skapar en god grupp
  2. Marknadsföring
  3. Omvärldsbevakning
  4. Ekonomi & Finans
  5. Styrelseutveckling
  6. Ledarskap
  7. Turn Around
  8. Final

Omfattning

8 dagar 1 ggr/månad kl 13-17.

Metod

Gruppens medlemmar hjälper varandra med idéer, erfarenhet och inspiration att skapa handlingsplan för resp. företag. Vi bjuder in erfarna och namnkunniga proffs från näringslivet som själva gjort resan mer än en gång och kan berätta hur det går till. Vi grillar dem med frågor vi vill ha svar på för att själva kunna åstadskomma tillväxt. En mötesledare ser till att hålla den röda tråden så att det blir intressant för samtliga deltagare. Vi kommer att dokumentera processen och eventuellt sammanfatta den till en bok.

Pris

24.000 kr/delt. exkl.moms.

SDI Personlighetsanalys och boken “ Ledare, behövs dom? ” med tillhörande Reflektionsbok ingår.

Plats

Slagthuset, Carlsgatan 12 A i Malmö. Vi träffas efter första tillfället på plats hos resp. deltagare.

Mötesledare

Rickard Hagtorn

Datum

Gruppen påverkar schemat. Vissa möten kan vara på någon deltagares arbetsplats. Nästa start är den 16:e augusti 2012.

Anmälan

Ring 0708-57 34 00 eller maila till  rickard@stratu.nu.