Verksamhetsutveckling i skarpt läge

Handslaget 2

 


 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan visar den relation mellan chef och medarbetare som vi gärna arbetar med att utveckla. De tre korten representerar Strategi, Struktur och Ledarskap.

Med ordet strategi menar vi det arbete som krävs för att tänka på lite längre sikt. Det handlar om företagets vision, mission, värderingar och ägarens intentioner.

Med struktur menar vi allt som har med företagets uppbyggnad att göra. Ledningssystem, affärssystem, organisation, IT och allt annat som skapar inre effektivitet.

Med ledarskap menar vi sådant som har att göra med ledarens förmåga att skapa motivation och mening hos sina medarbetare och att leda dem i den riktning som strategin visar i ett hållbart perspektiv.

Överst tänker vi oss bolagets synvinkel och underst medarbetarens.

Handslaget symboliserar den dialog, reflektion och förståelse som krävs för att skapa ett äkta engagemang hos båda parter.

Kontakta gärna för en förutsättningslös dialog kring hur er verksamhetsutveckling skulle kunna vitaliseras ytterligare!