Strategisk Utveckling

För verksamhet och människor i samspel!

VÄRDERINGAR:

Alla människor

 • kan, vill och bör utvecklas
 • har ett eget ansvar för sin egen utveckling
 • kan och vill hjälpa andra att utvecklas

Ledare

 • stödjer både individer, grupper och organisationers utveckling
 • anpassar sitt ledarskap till människor och situationer men är konsekvent
 • verkar för hållbarhet
 • visar ett moraliskt föredöme i tanke och handling
 • skapar mening och motivation

Verksamhetsutveckling

 • Innefattar hela organisationer, alla berörs
 • skapar hållbar samverkan mellan människa, organisation och samhälle
 • skapar mening och motivation
 • skapar äkta dialog utan lögner
 • förmår alla att uthålligt bidra utifrån sin egen förmåga
 • skapar värde genom både inre och yttre effektivitet
 • skall vara lustfyllt och lönsamt

Vi startar den 6:e omgången av SME-Akademin den 10:e Oktober. Läs mer om denna framgångsrika utbildning för företagsledare!

Till SME-Akademin

 

Strategisk Utveckling är certifierad användare av DISC och vi integrerar det ofta i våra ledarutvecklingsprogram. Vi har gjort över 500 analyser.

Till DISC-modellen!

Med dessa verktyg kan  du tolka ditt engagemang och dina drivkrafter och se hur de stämmer med den kultur som råder i din organisation!

Till Decision Dynamics

Euro-Academy är organisationen står bakom Dynamisk Ledarskap. Läs mer om hela utbudet av ledarutbildningar!

Till Euro-Academy

– Jag gjorde en resa i mitt inre. Detta gav mig bekräftelse på sidor hos mig själv som jag kände till innan men som nu blev tydligare för både mig och gruppen.

- Louise Andersson, leg.psykolog från PBM AB angående GSL Grupputveckling.