Beprövat innehåll - 5 Moduler

Beprövat innehåll - 5 moduler

Dynamic Management är ett heltäckande ledarutvecklingsprogram som samlar de mest centrala områdena i ledarskap. Programmet finns på flera språk inklusive svenska.

Programmet består av fem moduler plus introduktion.

  1. Beteenden och självkännedom
  2. Dynamiskt ledarskap i aktion
  3. Dynamiska team
  4. Kommunikation
  5. Att leda din verksamhet
Beprövat innehåll samlat i olika moduler.

Beprövat innehåll samlat i olika moduler.


Flexibilitet - fullt program eller specifika moduler

Programmet Dynamic Management är flexibelt. Du kan välja hela programmets 5 moduler, vilka ger dig en sammanhängande process för din utveckling som ledare eller så kan du välja att fördjupa dig i någon eller några av modulerna. Varje modul fungerar enskilt och du har tillgång till de moduler du väljer. I efterhand kan du lätt komplettera.

Du kan flexibelt välja de moduler du vill.

Du kan flexibelt välja de moduler du vill.

Välj helt program (modul 1-5) eller specifika moduler.

Flexibel solutions .png

Välj nivå avseende stödet av din coach och handledare. Denna flexibilitet gynnar särskilt flexibla lösningar för team och skräddarsydda program.


Innehåll

Varje modul i Dynamic Management™ täcker ett specifikt område. De hänger ihop men kan läsas enskilt, modul för modul.

Texterna är sammanfattande med inspirerande rubriker och bilder, videos mm. Du hittar lätt till specifikt innehåll via en tydlig meny.

Till varje stycke uppmanas du att reflektera via interaktiva frågor. Dina anteckningar, svar och reflektioner samlas upp i My Journey Log. Denna dokumentation blir en värdefull personlig tillgång under lång tid.

Genom att du lätt läser programmet i din dator, platta eller telefon har du alltid tillgång till ditt ledarverktyg när du som bäst behöver det.

Inspirerande texter, tydliga rubriker och menyer.

Inspirerande texter, tydliga rubriker och menyer.

MODUL 1

Beteenden och självkännedom

Del 1: Om beteenden
Att förstå beteenden - Behov - Att förstå olika behov - Behov och motivation - Drivkrafter och värderingar -Emotioner och känslor - Tankar - Att ta tankeledarskap

Del 2: Om beteendeförändring och hjärnan
Att se förändring som något positivt - Vad kan hjärnforskning lära oss? -Praktiska implikationer av hjärnforskningen

Del 3: Ledarskap och beteenden
Utveckla din självkännedom, identitet och stabilitet - Utveckla din förståelse för dina medarbetare - Mångfald berikar- Skapa goda relationer- Skapa en trygg miljö- Fokusera på styrkor och utgå från det som fungerar- Välj den positiva vägen – se framåt

Del 4: Din självkännedom, dina styrkor och autentiska potential
Potential - Dina naturliga talanger och styrkor- Beteendemönster enligt verktyget DISC - Självkännedom


MODUL 2

Dynamisk ledarskap i aktion

Del 1: Kraft genom personligt självledarskap
Självledarskap - Identitetsbildning - Tillvägagångssätt - Engagemang- Hälsa och balans i livet - Tidsplanering och mål

Del 2: Kraft genom professionellt ledarskap

Kraftfunktion1: Verksamhetens kärna
Kraftfunktion 2: Utveckla medarbetare
Kraftfunktion 3: Utveckla relationer
Kraftfunktion 4: Styrning (POLFU)
Kraftfunktion 5: Rörelse och förändring
Kraftfunktion 6: Proaktivitet & interaktivitet
Kraftfunktion 7: Att fatta beslut

Del 3: Att förvänta sig resultat (Wow-effekten)


MODUL 3

Dynamiska team

Del 1: Att bygga team
Teamets utvecklingsfaser
Att bygga team och kultur
Teamets byggstenar

Del 2: Att leda team
Ledarens avgörande roll
Att leda genom olika utvecklingsfaser
Teamledarskap kräver tid
Att skifta fokus
Koppling till situationsanpassat ledarskap

Del 3: Att utveckla etablerade team
4D- en utvecklingsmodell i fyra steg
Att leda utveckling
Att utveckla ett team genom tydliga förväntningar


MODUL 4

Kommunikation

Del 1: Om kommunikation
Kommunikation är samskapande
Sändare, mottagare och tolkning
Kroppsspråk och kultur
Några gyllene kommunikationsregler

Del 2: Det dynamiska och uppskattande språket
Språk som skapar kraft och riktning
Kommunicera på hjärnans sätt
Börja med framtiden
Uppskattning som drivmedel
Känslan av framsteg och det som fungerar
Tillit och goda relationer

Del 3: Kommunikation i ledarskapssituationer
En ledare kommunicerar ständigt i olika situationer
-Coachande kommunikation
-Målsättande kommunikation
-Uppföljande kommunikation
-Informerande kommunikation
-Möteskultur och kommunikation
-Konfliktlösande kommunikation

Del 4: Beteendemönster och lyssnande
Anpassad kommunikation och beteendemönster
Att lära sig lyssna
Att utveckla ett aktivt lyssnande

Del 5: Feedback och tydlighet
Johari-fönstret
Öppna din kommunikation: Feedback och tydlighet
Förstå kommunikationsstilar


MODUL 5

Att leda din verksamhet & Ditt nya ledarskap

Del 1: Ledarskap & verksamhetssystem
Att leda verksamheten som ett system
En ledares olika systemperspektiv
Ett verksamhetssystem och dess delar ( + fördjupat appendix)
Bygg ditt POLFU-system (Planera, Organisera,Leda, Följa upp)
Hållbarhet

Del 2: Summering - Ditt nya ledarskap
Att ta sitt ledarskap
Den dynamiska ledaren
Den effektiva ledaren
Ditt STATEMENT som dynamisk ledare