Coachning i Ledarskap på distans

Dynamiskt Ledarskap

Ledarutveckling under 30 år

Dynamiskt Ledarskap är ett online- och modulbaserat program utvecklat av EuroAcademy som under mer än 30 år hjälp tusentals ledare världen över att utveckla sitt ledarskap. Programmet är resultatet av denna erfarenhet.

Det bästa av två världar

I Dynamiskt Ledarskap kombineras det bästa av två världar. Ett ledarskapsprogram i kombination med individuell coachning eller handledning för team. Genom en tydlig metod med personlig reflektion sätts fokus på att hitta det mest värdeskapande för varje individ och team.

För ledare på olika nivåer

Programmet riktar sig till ledare på alla nivåer. Genom kombinationen av personlig coachning och individuell anpassning passar det olika erfarenhetsnivåer. Det fungerar också utmärkt som sk “onboarding” för nya chefer.

Flexibla lösningar för team och företag

Genom en digital plattform kan team (eller företag & organisationer) använda Dynamiskt Ledarskap för att kundanpassat och effektivt bygga gemensam ledarskapskapacitet.

För olika yrkeskårer

Olika yrkeskårer kan med fördel använda Dynamiskt Ledarskap för att utveckla grundkunskap inom ledarskap anpassad till olika behov.

Hållbarhet

Vårt moderna samhälle ställer stora krav. Att vara ledare är att stå mitt i förväntningar från olika håll. Dynamiskt Ledarskap betonar därför hållbarhet - i våra personliga liv såväl som professionellt.

Språk

Finns på svenska, engelska, danska och ryska.

Beprövat innehåll

Programmet samlar de mest centrala delarna inom ledarskap i fem moduler.

- Modul 1: Beteende och självkännedom
- Modul 2: Dynamisk ledarskap i aktion
- Modul 3: Dynamiska team
- Modul 4: Kommunikation
- Modul 5: Att leda din verksamhet

Dynamiskt ledarskap - programmets röda tråd

Programmet följer en tydlig och motiverande röd tråd:

  • Kraft & Riktning

  • Styrkor och autentisk potential

  • Ett positivt förhållningssätt

  • Personligt och Professionellt ledarskap - hand i hand

  • Som håller i längden - betydelsen av personlig hållbarhet och resiliens

“Blended learning” & digitala ledarverktyg

Dynamic Management™ bygger på smart lärande där alla sinnen aktiveras genom coaching, inspirerade material, reflekterande frågor, handlingsplaner och digitalt stöd.

Steg för steg - på ett sätt som hjärnan gillar

Metodiken följer praktisk lärande enligt principen “grow while you lead” med stöd av hjärnforskning, där utvecklingen kopplad till respektive modul tas steg för steg med flera sinnen involverade (tänka, känna, göra).

Tids- och kostnadseffektivt

Deltagarens kalender och situation bestämmer helt när, var och hur. Denna frihet ger de bästa förutsättningar vad avser både utveckling, resultat och ekonomi.

Flexibilitet - välj nivå eller antal moduler

Programmets moduler har alla sin naturliga plats och de hänger ihop. De fungerar även utmärkt var för sig vilket ger möjlighet till att välja nivå eller sammansättning. Komplettering kan enkelt göras efter hand.

Pris och värdepaketering

Dynamic Management™ erbjuds i två varianter

1. Individuellt coachprogram

En unik kombination av coaching, inspirerande innehåll, digitalt verktyg, interaktivt frågepaket, egen journal samt möjlighet till olika tillägg samt analyspaket (självskattning).

Det individuella programmet erbjuds i olika paketeringar. Coachdelen i nedanstående programpaket kan vid behov anpassas både uppåt och nedåt .

  • 5 moduler + 7 st. coachmöten

  • 3 moduler + 5 st. coachmöten

  • 1 modul + 3 st. coachmöten

2. Team- och företagslösningar

De digitala modulerna, verktygen och analyserna i Dynamic Management™ kan med fördel också användas som byggstenar i olika team- eller företagslösningar för att effektivt bygga ledarskapskapacitet, såväl tids-, kostnads- och resultatmässigt.

I team- och företagslösningar kan de digitala modulerna användas på olika sätt, enskilt eller tillsammans, i olika paketeringar eller teamprocesser med en mix av individuell handledning, coaching och gemensamma gruppsessioner.

Möjlighet finns att varumärkesanpassa modulerna med egen logotype samt att göra tillägg av företagsunikt innehåll.

För prisindikation avseende individuellt coachprogram respektive för team- eller företagslösningarkontakta oss.

Lösning:
Målstyrd handledning under 8 ggr. 2 timmar under tre månader. 360-graders analys, därefter arbete med att definiera och utveckla den egna ledarrollen. Studier av bl.a boken ”Ledare behövs dom?”. Införande av måldialog mellan VD och avdelningschef för att sätta tydliga mål för prestation, beteende och utveckling. Träning i delegering.

Resultat:
Effektivare organisation inom avdelningen. Nöjda medarbetare och chefer enligt Nöjd Medarbetar-index. VD har sett stora framsteg. Den personliga arbetsbelastningen har minskat. Företagets årliga kundanalys visar höjda värden. Nya kunder har tillkommit.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös dialog kring hur ert ledarskap skulle kunna vialiseras ytterligare!