Självledarskap & Personlig utveckling

Självledarskap & Personlig utveckling

Välkommen till ett program som sätter dig i centrum. Programmet har namnet YouDynamics™ för det handlar om dig och om kraft. Kraft att nå dina mål, din längtan och dina drömmar. Både på ett personligt och professionellt plan. Det fungerar som både fristående program och som ett utmärkt komplement till Dynamic Management™ olika moduler.

YD+tm

Identitetsdrivet självledarskap - kraften i att veta vem du är, vad du vill och vägen dit.

Identitetsdrivet självledarskap

YouDynamics™ tar sin utgångspunkt i din identitet. Det blir en kraft inifrån för ditt självledarskap, din personliga utveckling och din förmåga att nå dina mål. Vi kallar det identitetsdrivet självledarskap. Det är vår erfarenhet att identitet som kraftkälla har en dynamisk effekt på både ditt sätt att leda dig själv och din utveckling. Givetvis också för din förmåga att leda andra, om du är i den rollen.

iStock-1053985508

Med en Identitets- och framtidskarta får din utveckling kraft framåt.

Personlig utveckling ==> Förstå, Frigör och Första steget

Upplägget i programmet följer tre F-steg för personlig utveckling.

Ett inledande steg för att förstå din identitet och din potential, sammanfattat i en identitets- och framtidskarta. Kartan samlar synergin av din passion, dina värderingar och styrkor. Den rymmer även din historia (fotspår) och drömmar. Den svarar på frågorna vem är du, vad vill du och vad har du?

Steget med att förstå din identitet behöver kompletteras med ett steg för att frigöra utvecklingsutrymme för att dina planer inte ska läggs på toppen av allt annat som ska göras. Att frigöra kapacitet och marginal handlar i regel om både tid, inre kraft och ekonomi.

Tills sist handlar det om att ta ett första steg mot det sammanhang där din identitet kan blomma som bäst. Ett utforskande steg som i regel handlar om att förädla, utveckla eller att hitta ett nytt sammanhang.

Concept of a man follows the right way

Att sätta mål på rätt sätt och ditt första steg har stor betydelse.

Att sätta mål på rätt sätt

Att ha mål är centralt för allt ledarskap, inte minst för ditt självledarskap. Att sätta mål på bästa sätt är dock en konst. YouDynamics™ ger dig förståelse och en verktygslåda för att sätta effektiva mål, både personliga och professionella. Programmet ger dig även stöd för hur du får kraft längs vägen samt hur du bäst kalibrerar din kurs. Kort sagt, självledarskap.

Personlig hållbarhet

Sist men inte minst handlar det om att hålla hela vägen. I YouDynamics™ kallar vi det för personlig hållbarhet genom motion & träning, relationer, kost, sömn och balans i livet. Det handlar om ditt liv varför de här aspekterna behöver rymmas i dina mål.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös dialog kring hur ert ledarskap skulle kunna vitaliseras ytterligare!