Beprövat innehåll - 7 Moduler

Dynamiskt Självledarskap™  är ett program med sju avsnitt. De hänger alla ihop men kan med fördel arbetas igenom var för sig.

  1. Självkännedom & Identitet

  2. Tro på utveckling

  3. Din identitet som kraftkälla

  4. Ditt bästa sammanhang

  5. Skapa utrymme för utveckling

  6. Dina mål och vägen dit

  7. Personlig hållbarhet

Sammanställning över innehållet i YouDynamics™ - Självledarskap & Personlig utveckling.

Sammanställning över innehållet i Dynamiskt Självledarskap™.

Här får du en kort beskrivning av varje avsnitt:

Självkännedom, identitet och självkänsla. Att leda dig själv börjar med att du förstår dig själv. Din självkännedom och din identitet. Du behöver också odla en positiv självkänsla.

Tro på utveckling – den är möjlig. Att tro på utveckling är en förutsättning för utveckling. Vägen är sällan rak så sättet du tänker på spelar stor roll. Det handlar också om att våga drömma.

Din identitet som kraftkälla. Att förstå din identitet, är en kraftkälla. Identitet omfattar flera områden som vi ibland inte är fullt medvetna om. Att ha en egen identitetskarta för din inre dialog och i kontakt med andra kommer att hjälpa dig i din utveckling. Din identitet blir en möjliggörare.

Hitta ditt bästa sammanhang. Var finns platsen - där din identitet och allt som är du – samverkar på bästa sätt? Att hitta den är ett kreativt arbete och det handlar om att våga pröva. Kan platsen utvecklas i ditt nuvarande sammanhang eller finns den någon annanstans?

Skapa utrymme för din utveckling. Du behöver frigöra marginal och kapacitet för att utforska din väg framåt. Detta är ett disciplinärt arbete där du behöver leda dig själv aktivt. Har du tid över och marginal kommer dina utvecklingsplaner bli lättare, inte en börda av saker som läggs på varandra.

Dina mål och vägen dit. Mål kan sättas på olika sätt. Insikten hur det kan göras effektivt är värdefull. I den här delen av din läsning får du reflektera över hur du sätter mål och får kraft längs vägen för att nå dem.

Personlig hållbarhet. Du behöver hålla hela vägen mot dina mål och även därefter. En stabil personlig grund i form av hälsa och balans i livet är nödvändig. Den ger dig också extra kraft för din utveckling framåt.

Metod

Dynamiskt Självledarskap™  följer samma metod som programmet Dynamiskt Ledarskap™. Programmet baseras på det bästa av två världar - ett personligt online program i kombination med en egen coach. Du bestämmer själv i vilken takt du vill arbeta och när du vill möta din coach (online eller fysiskt).

Med dig själv och din situation som utgångspunkt får du läsa sammanfattande och inspirerande texter. Till varje avsnitt får du reflekterande frågor som samlas upp i din egna journal, My Journey Log. Den blir en värdefull tillgång under hela din utveckling.

Inför varje möte med din coach får du reflektera över vad som känns viktigast för dig att fokusera på. Efter varje möte upprättar ni en handlingsplan till nästa gång.

Programmet kan även erbjudas utan coach. Det är dock vår erfarenhet att mötena med din coach får avgörande betydelse.

Hur lång tid är programmet på?

Programmet är i sitt grundutförande 3 månader. Det innefattar tre stycken möten med din coach. Du har full möjlighet att välja fler möten eller att låta programmet pågå under längre tid.

Om du efter programmet vill få fortsatt stöd för att nå dina mål kan du välja tillägget YouDynamics™ NEXT - Dina mål och vägen dit.

Efter ditt program har du möjlighet att få fortsatt stöd för att nå dina mål.

Efter ditt program har du möjlighet att få fortsatt stöd för att nå dina mål.

Målgrupper

Då Dynamiskt Självledarskap™ tar sin utgångspunkt i varje deltagares situation är användningsområdet brett varför programmet har flera målgrupper.

Programmet syftar till att utveckla varje individ, personligt och professionellt. Det lämpar sig också väl för grupper som vill stärka varje enskild del av teamet. Ett starkt lag byggs av starka individer som samarbetar. I detta perspektiv är Dynamiskt Självledarskap™  ett rollneutralt ledarprogram för ledare på alla nivåer.

De olika avsnitten i programmet kan var för sig vara underlag för olika målgrupper. Det kan exempelvis handla om att stärka identitet, självledarskap, motivation, sätta mål på rätt sätt eller personlig hållbarhet. Då det gäller personlig utveckling fungerar programmet i de flesta sammanhang och även som karriärplanering.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös dialog kring hur ert ledarskap skulle kunna vitaliseras ytterligare!

Välkommen att upptäcka kraften i Dynamiskt Självledarskap™ !