FIT-Method

FIT Method™

Ledarutveckling som helt passar dig.

FIT Method™ är utvecklad av EuroAcademy efter över 30 års erfarenhet av ledarutveckling världen över. Metoden säkerställer relevans och bestående resultat.

Ordet FIT hämtar vi från engelskans “passform” men också att “komma i form”.

Metoden utgår från att hitta varje deltagares Fokus, Intention och Transformation.

Det handlar också om att låta personligt och professionellt ledarskap gå hand i hand.

iStock-182021337.jpg

“Om du vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste du först finna henne där hon är och börja just där.”

Sören Kirkegaard, filosof, 1813-1855


== > Optimal relevans
FIT Method™ säkerställer att programmet Dynamic Management ger dig som deltagare optimal relevans. Varje coachmöte utgår från dina prioriteringar som sedan diskuteras och omsätts i fokuserade handlingsplaner.

== > Bestående resultat
Det handlar att skapa bästa förutsättningar för en bestående utveckling genom att mixa momenten tänka, känna och göra. Kort sagt, skapa nya beteenden på ett sätt som hjärnan gillar.

== > Personlig dokumentation
Du har hela tiden tillgång till ditt egna ledarverktyg där dina anteckningar, reflektioner och handlingsplaner dokumenteras i “My Journey Log”. Detta blir en värdefull tillgång under lång tid och något att ständigt återkomma till.


Skärmavbild 2019-02-12 kl. 15.25.06.png

Bilden visar övergripande flöde i FIT Method™.

Lösning:
Målstyrd handledning under 8 ggr. 2 timmar under tre månader. 360-graders analys, därefter arbete med att definiera och utveckla den egna ledarrollen. Studier av bl.a boken ”Ledare behövs dom?”. Införande av måldialog mellan VD och avdelningschef för att sätta tydliga mål för prestation, beteende och utveckling. Träning i delegering.

Resultat:
Effektivare organisation inom avdelningen. Nöjda medarbetare och chefer enligt Nöjd Medarbetar-index. VD har sett stora framsteg. Den personliga arbetsbelastningen har minskat. Företagets årliga kundanalys visar höjda värden. Nya kunder har tillkommit.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös dialog kring hur ert ledarskap skulle kunna vialiseras ytterligare!

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös dialog kring hur ert ledarskap skulle kunna vialiseras ytterligare!

×
×

Varukorg