Vi påverkar varandras krafter

Förändringsprojektledning

Vad är Förändrings-projektledning? 

Det finns väldigt många fina teorier och power-points om hur man leder förändring. Många management-konsulter känner sig manade att skapa modeller utifrån forskare och författare som John P Kotter och andra. Många chefer har varit på kurs och fått lära sig Förändringens Fyra Rum, ADKAR, U-modellen med flera andra bra modeller för att förklara hur man driver förändring.

Om du vill skapa succé genom förändring på ett långsiktigt framgångsrikt sätt måste du förändra beteenden hos medarbetarna i deras praktiska vardag. När du har hittat en färdriktning, börja så fort som möjligt att bryta ned affärsplanens mål till alla medarbetare på lagret, i kassan, i verkstan, på lastkajen, i reklamationsdisken och andra viktiga platser. Se till att alla har tydliga leverabler och att de blir bekräftade för sin prestation. Då händer det saker!

Projektmetodik, t.ex. PRINCE2, är ett utmärkt sätt att styra, leda och kontrollera denna process. Man börjar med att räkna ut hur mycket pengar man kommer att tjäna på att genomföra förändringen, det kan vara t.e.x att införa ett nytt IT-system, en ändring av affärsprocesserna eller varför inte både och?

Hyr in en professionell projektledare med dokumenterade framgångar i liknande projekt som ser till att resurserna för projektet är säkrade. Koppla gärna en speciell förändringsprojektledare som kan säkra de mjuka variablerna, att medarbetarnas beteenden formas i de nya processerna.

Vill du veta mer? Kontakta mig på http://www.stratunu.wpengine.com eller rickard@stratu.nu så kan jag berätta hur du kan använda PRINCE2 eller någon annan metod i ditt förändringsarbete i din egen organisation.