Inbjudan till Nätverket för Produktionschefer!

Detta är en inbjudan till dig som är produktionschef eller motsvarande som jobbar med att få människor och maskiner att samverka på bästa sätt.

 Många i produktionsarbete står inför utmaningar som:

 1. Grupper behöver mer motivation
 2. Arbetsledare och samordnare behöver utvecklas till chefer
 3. Medarbetare behöver mer ledning
 4. Säljare och kunder behöver mer förståelse för att man inte kan trolla
 5. Koncernledningen driver siffer-kyrkogårdar istället för verkstad
 6. Tiden inte räcker till

Som chef har man behov att:

 1. Träffa gelikar att ventilera aktuella problem med
 2. Få tid att reflektera med likasinnade
 3. Möjlighet att lära allt nytt inom produktion, underhåll, teknik, miljö och ledarskap

Om du går med i Nätverket för Produktionschefer får du hjälp med allt detta. Vi träffas en halv dag i månaden under ett år på plats hos varandra. Det gör att gruppen svetsas samman och att det vi talar om har en verklig koppling dina vardagliga utmaningar.

Detta koncept har vuxit fram ur 7 st tidigare VD-nätverk som varit mycket framgångsrika där deltagarna ofta fortsatt från år till år.

Grupperna bestämmer själva både vilka ämnen som skall avhandlas och när träffarna skall ske. Umgänget är mycket öppet och avspänt och ger ofta upphov till affärer och kontakter mellan deltagarna. En av grundpelarna är de rutinerade föreläsarna som hämtas direkt från yrkeslivet och som verkligen har något att berätta om från sina praktiska erfarenheter.

Ämnen som vi behandlar är bl.a:

 • Produktionsutvecklingsplanen
 • LedarskapLEAN
 • Rekrytering och bemanning
 • Projektmetodik
 • Underhållsarbete i modern tappning
 • Målstyrning
 • Kommunikation
 • Produktionsteknik
 • Omvärldsanalys
 • Sociala medier i produktionen
 • Arbetsmiljö och hållbarhet som motor i affärsutveckling

Investering

Investeringen är endast 24.000 kr/deltagare.

Start

Starten sker den 14/5 2013 kl 13.00 på Slagthuset i Malmö. Följande 7 datum och platser bestämmer vi gemensamt vid första träffen.

Senaste anmälningsdatum

Ring 0708-57 34 00 eller maila ditt intresse (rickard@stratu.nu) så bokar vi ett förutsättningslöst möte där du kan få all information, gärna i god tid för den förste mars 2013.