Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 4

Digital marknadsföring är en viktig komponent inom verksamhetsutveckling. I artikelserien “Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring” går jag med en 7-stegsmodell igenom hur du implementerar digital marknadsföring i din verksamhet. Läs de tidigare artiklarna här, för att få en helhetsuppfattning av modellen.

Nivå 5, Intressenivån

Barn-analogi: Antag att ett barn får en stor belöning varje gång det deltar i undervisningen och att det inte kräver för stor ansträngning och inte är tråkigt. Då deltar barnet av eget intresse för belöningen, inte för värdet i undervisningen.

I termer av digital marknadsföring betyder det att du nu har rätt budskap till rätt målgrupp i rätt kanal. Ett stort steg! Kunden har svarat genom handling på något sätt (konverterat), men dock "bara" av eget intresse. Nu kan du börja rikta ett riktigt bra och kanske breddat erbjudande till denna kund och fördjupa relationen. Ett sätt att bredda erbjudandet kan vara att skapa ett event, en mässa eller liknande. Om det sker med en samarbetspartner är det viktigt att tänka på att det egna varumärket verkligen står i fokus och att inga motverkande eller störande signaler förekommer. Detta ska nu skapa en upplevelse som tar kunden till nästa steg i utvecklingen mot att bli en glödande anhängare. Det är nu dags att börja fokusera på att mäta lojalitet. Ett sätt kan vara att se hur många som finns kvar efter en månad. (Retention). I det läget skapar du en utveckling av dialogen genom att ständigt ändra erbjudandet och tolka svaren tills det blir helt rätt.

I nästa artikel av “skapa engagerade kunder med digital marknadsföring” går vi igenom steg 6 av modellen. Missa inte det!