Coachande ledarskap och Styrelsearbete

13 april, 2021

Coachande ledarskap och styrelsearbete Efter 30 år som egen företagare har jag nu valt att samarbeta med en illuster skara av kompetenta, erfarna och mycket meriterade personer. Strategisk Utveckling AB är nu delägare i BizDevNet som består av 8 rådgivare inom verksamhetsutveckling. Vi delar värderingar och synsätt och tänker att vi med gemensamma krafter, i […]

Engagemang 14%, coachande ledarskap och styrelsearbete

30 mars, 2021

Engagemang 14%, coachande ledarskap och styrelsearbete Engagemanget bland anställda i världen är bara c:a 14%. Denna serie av nyhetsbrev syftar till att höja denna siffra genom ett bättre ledarskap och idag tittar vi på vad ett gott styrelsearbete kan medföra. Strategisk Utveckling AB har gått in som delägare i BIzDevNet AB. Det innebär att du […]

Engagemang 14%, forts. Nr 2

15 mars, 2021

Tidigare mail har handlat om E14, dvs. det låga engagemanget bland anställda. Eftersom engagemanget i detta email har ökat till från c:a 20% till 35% fortsätter vi på den inslagna vägen. För ett ännu bättre ledarskap i världen! Tack för det alla trogna läsare! Många hävdar att en ledares viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar […]

Dynamisk Måldialog Forts. E14

21 januari, 2021

Engagemang 14%, forts. Tidigare mail har handlat om E14, dvs. det låga engagemanget bland anställda. Nu tänkte jag berätta om ett fantastiskt möte med 38 svenska myndigheter. Före jul genomförde Fackförbundet ST (Statstjänstemännen) ett seminarium för förtroendevalda i ämnet Dynamisk Måldialog. Vi presenterade begreppet dynamisk måldialog genom att definiera problemet med E14. Vi kunde se […]

Engagemang 14%

11 november, 2020

Enligt Gallup är det endast 14% av anställda i Europa som är engagerade i sitt arbete. Det duger inte, eller hur? Av den anledningen vill jag starta ett upprop mot lågt engagemang i arbetslivet. Hur stort är engagemanget på din arbetsplats? Hur engagerad är du själv? En majoritet svarar säker i vanlig ordning att de […]

Den självgående medarbetaren

19 maj, 2020

Hej! Under mina 30 år som verksamhetsutvecklare har jag i ett otal möten med grupper av chefer och medarbetare ställt frågan om vad som karakteriserar en bra medarbetare. Anteckningarna har som regel skett på blädderblock eller skrivtavla och finns därför inte dokumenterade, men det visade sig snabbt att alla ger i princip samma svar. På […]

Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 6

20 augusti, 2019

Digital marknadsföring är en viktig komponent inom verksamhetsutveckling. I denna artikelserie “Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring” går Rickard Hagtorn från Strategisk Utveckling igenom en 7-stegsmodell för implementering av digital marknadsföring. Läs tidigare artiklarna här och få en helhetsuppfattning av modellen. Nivå 7, Tänkande kunder Nu är kunderna emotionellt bundna till varumärket och känner igen sina personliga värderingar, sina […]

Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 5

2 maj, 2019

Digital marknadsföring grundläggande inom verksamhetsutveckling. I artikelserien “Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring” går Rickard Hagtorn från Strategisk Utveckling igenom en 7-stegsmodell för implementering av digital marknadsföring. Läs tidigare artiklar i serien här och få en helhetsbild av modellen. Nivå 6, Avgörande engagemang Nivå 6 och 7 i modellen innebär att kunden nu är emotionellt […]

Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 4

3 april, 2019

Digital marknadsföring är en viktig komponent inom verksamhetsutveckling. I artikelserien “Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring” går jag med en 7-stegsmodell igenom hur du implementerar digital marknadsföring i din verksamhet. Läs de tidigare artiklarna här, för att få en helhetsuppfattning av modellen. Nivå 5, Intressenivån Barn-analogi: Antag att ett barn får en stor belöning varje […]

Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 3

18 mars, 2019

Digital marknadsföring är en viktig del inom området verksamhetsutveckling, där skapandet av engagerade kunder är nyckeln till framgång. I den här artikelserien kommer jag steg för steg gå igenom hur du framgångsrikt implementerar digital marknadsföring. I förra veckans artikel behandlade jag området UX, även kallat användarupplevelse och veckan dessförinnan tog upp tips för att skapa […]

Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 2

15 februari, 2019

Digital marknadsföring är en nyckelfaktor området verksamhetsutveckling, där skapandet av kundengagemang är en bidragande faktor till framgång. I den här artikelserien går jag steg för steg igenom hur du framgångsrikt implementerar digital marknadsföring i din organisation. Missade du förra veckans artikel där jag tog upp tips för att skapa kundengagemang, hittar du den här. Men […]

Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 1

17 januari, 2019

Inom verksamhetsutveckling är digital marknadsföring en viktig komponent för att effektivisera företag i dagens digitaliserade samhälle. I följande artikelserie bryter jag därför ned de olika delarna av digital marknadsföring och förklarar steg för steg hur du genom effektiv implementering skapar engagerade kunder via en 7-stegsmodell. Okej, det blev lite mer än en vecka innan denna […]

Digitaliseringsstrategi – del 1 – Artikelsserie med Rickard Hagtorn

1 november, 2018

Ta fram en digitaliseringsstrategi Digitalisering kommer in i de flesta delar av ett företags verksamhet och om företaget inte skaffar sig en digitaliseringsstrategi, med dess mål och uppföljning, är risken att företaget kommer på efterkälken. Exempel på frågor som bör adresseras i en digitaliseringsstrategi är: Var vill man befinna sig om 5–10 år? Hur tänker […]

Digitaliseringsstrategi – del 2 – Artikelsserie med Rickard Hagtorn

1 november, 2018

  Förra bloggen, den första i en längre serie, handlade om en forskningsrapport som visar 6 viktiga områden man bör tänka på innan man investerar i digital marknadsföring och digitaliseringsstrategi. Här kommer en fördjupning kring den första punkten som handlar om vikten av att skapa en strategi för sin digitalisering. Så här ser det ut: […]

Digitalisering och verktygshantering

20 september, 2017

Här kommer del 2 med exempel ur verkligheten om hur begreppet digitalisering kan få en praktisk betydelse får dig. Läs om hur du kan använda en enkel app för att skapa ordning och reda på saker och ting och göra stora besparingar! Digitalisera Verktygshanteringen En kund i byggindustrin berättade för mig att de tappar kanske […]

Chefsnätverket för samverkan i värdekedjan

29 september, 2016

Intervju med Tomas Nilsson, Hedson Technologies AB I huvudet på en luttrad inköpare Jag träffar Tomas Nilsson på plats hos Hedson Technologies AB i Arlöv en vacker tisdag förmiddag. Tomas har ett förflutet som inköpare och tekniker under en lång karriär i olika företag och har en bred erfarenhet av framförallt inköp gällande maskiner, teknik […]

Beslutsfattande och Kreativitet

26 maj, 2016

I förra brevet behandlade vi frågan hur beslutsunderlag tas fram rent praktiskt. Nu går vi vidare med att diskutera beslutsfattande och kreativitet. Osäkerhet I en artikel i SDS den 23/5 skriver tre forskare från Lunds Universitet och Kings College i London att politiker och tjänstemän inte bara kan förlita sig på andras bedömning av osäkerhet utan […]

HUR tas beslut?

25 januari, 2016

Envist återkommande forskningsrapporter gör gällande att endast 60% av de beslut som ledningen tar genomförs i praktiken. Om man därtill lägger att många möten inte leder till beslut blir beslutskraften ganska utspädd. Vi lever i en snabbrörlig, komplex och komplicerad värld. Det gör att vi tvingas ta bättre beslut snabbare om vi skall bli långsiktigt […]

Bra Beslut

10 december, 2015

Hantera osäkerhet och tag bättre beslut! ”Stör mig inte med fakta och detaljer, nu när jag har lösningen”, lär Groucho Marx ha sagt i en rolig film en gång. Han fångade därmed träffsäkert upp en av den mänskliga hjärnans svagheter, nämligen att dra förhastade slutsatser. När vi fattar beslut försöker vår hjärna att ta genvägar […]

Osäkerhet och Beslutsfattande

5 juni, 2015

En chef tar ungefär 240 beslut om dagen, stora eller små, bra eller dåliga. 60% av strategiska beslut genomförs aldrig. 90% av alla projekt misslyckas mer eller mindre. Så håller det på! Kan man förbättra sitt beslutsfattande? Javisst, ganska enkelt om du läser vidare! Orsakerna Vad beror då detta på? Listan kan göras mycket lång, Vi […]

Skapa förändring med Projektmetodik!

23 februari, 2015

Skapa förändring med Projektmetodik! Tillhör du de som har en negativ uppfattning av projektmetodik? Du kanske upplever att det blir omständligt? Då skall du veta att allt fler organisationer använder sig av projektmetodik för att bli effektivare. Själv har jag utbildat mig i en projektstandard som heter Prince2 hos Arkatay AB. Nu har jag tillfälle […]

Angående möten

6 juli, 2014

Jag betraktar mötesledarens uppgift som en balansakt mellan lust och struktur. Å ena sidan skall mötesledaren skapa en god stämning och så att alla mår bra och blir konstruktiva, å andra sidan skall hon hålla ordning på torpet. Av den anledningen skulle jag vilja slå ett slag för strukturen på mötet. Formalian är viktig. Kallelse, […]

Möten mellan människor Del 1

17 juni, 2014

”Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så.” Ovanstående citat av Hjalmar Gullberg accentuerar den enkelhet som borde prägla alla våra möten. Ledarskap skulle enkelt kunna definieras som förmågan att få alla att gå i samma riktning och prata med varandra på vägen. Ledarskap och aktörskap utövas […]

Chefen och chefens chef

4 april, 2014

Under många år har chefer fått lära sig att deras främsta uppgift är att vara till för sina medarbetare. En vanlig tanke är då att man måste tillbringa mera tid, lägga mera engagemang och vara mera tillgänglig för medarbetarna. Kan man tänka sig att det är tvärtom, det vill säga att medarbetarna skulle trivas bättre […]

Nytt seminarium om Turn Around

28 mars, 2014

Nu är det dags för ett nytt seminarium på temat Turn Around. Svante Hössjer kommer att berätta om hur han vänt 8 bolag i 5 olika branscher under 23 år som VD. Från förlust till rekordvinst på 3 år för samtliga. Missa inte chansen att höra honom berätta om hur han gör. Vi ses den 15/5 […]

Sammandrag av boken I huvudet på en chef

23 januari, 2014

För dig som har bråttom finns nu möjligheten att få ett sammandrag på 8 sidor av boken I huvudet på en chef.  Det är utgivet av Kontentan Förlags AB och du hittar det på www.stratunu.wpengine.com under fliken Litteratur i menyn. Nyhetsbrevet för vecka 3 är ute och där får du erbjudande om detta. De tio första […]

Shao Lean

25 september, 2013

Shao Lean Ledarskap (SLL) bygger på en kombination av lärorna Shaolin Kung Fu och Lean Production som båda är uppbyggda kring värderingar och synsätt kring ledarskap. Shaolin Kung Fu är ett samlingsnamn för de kinesiska försvarskonster som har sitt ursprung från det buddhistiska Shaolin-templet i Kina. Lean har sitt ursprung från Toyotas utvecklingsstrategi inom Toyota Production […]

Framgångsrik inlärning till låg kostnad

23 maj, 2013

Mer lärande i vardagen och färre instruktörsledda utbildningar. Det är en av huvudpunkterna i ett unikt lärandeprojekt inom Tetra Pak. Det blev också huvudtemat för diskussionerna när Swedish Learning Association höll medlemsmöte på bolagets anläggning i Lund. Tetra Pak är ett av världens största förpackningsföretag med omkring 23 000 anställda världen över. Det är kanske […]

Personlig utveckling

17 april, 2013

Föreställ dig bilden av ett analogt instrument med en visare på en skala någonstans mellan 1 och 10. Instrumentet kan vi kalla Lögn-barometern. Alla vi människor ljuger mer eller mindre för varandra. Inte alltid av ondska, istället är det många gånger för att lindra obehagliga sanningar. Om alla alltid skulle säga rakt ut vad de […]

Strategiutveckling

5 april, 2013

Hur många företagsledningar följer en särskild metod när det gäller att utveckla bolagets strategi? Hur mycket tid avsätts för ändamålet? Hur förankras strategin och affärsplanen till samtliga anställa oavsett position? Hur många har en plan för detta? Hur många VD:ar avsätter tid för detta? Gör som Jan Carlsson, när han var VD för SAS gav […]

Anmäl dig till seminariet om Framgång och Kreativitet!

17 mars, 2013

Seminariet riktar sig till dig som äger, driver eller är beslutsfattare i en organisation som skulle behöva förändra sin kultur i riktning mot ett mer kreativt och innovativt klimat. Troligtvis finns det ingen speciell funktion i ditt företag för att systematiskt utveckla nya produkter eller tjänster. Då är det mycket upp till varje anställd att […]

Rollbeskrivningen

28 januari, 2013

Gamla tiders arbetsbeskrivningar är oftast helt värdelösa dokument som ingen läser. Det är tragiskt för man måste ju rimligen veta vad man skall göra. Detta måste alla ha koll på: • Uppdrag (Vad är det jag skall utveckla, något utöver det daglila operativa) • Rapportväg (Vem är det jag rapporterar till?) • Rapportinnehåll (Vad är […]

Nytt möte för VD-nätverket!

22 januari, 2013

VD-nätverket har ny träff den 7/2! Vi ses på Slagthuset, Carlsgatan 12 A i Malmö kl 13.00. Dagens ämne är Agil Projektledning med Leif Dagsberg från Wenell som tillsammans med Rickard Hagtorn kommer  förklara hur du kan enkelt kan använda projektmetodiken för att effektivisera ditt företag ytterligare. Anmäl gärna snarast möjligt om du mot all […]

Inbjudan till Nätverket för Produktionschefer!

8 januari, 2013

Detta är en inbjudan till dig som är produktionschef eller motsvarande som jobbar med att få människor och maskiner att samverka på bästa sätt.  Många i produktionsarbete står inför utmaningar som: Grupper behöver mer motivation Arbetsledare och samordnare behöver utvecklas till chefer Medarbetare behöver mer ledning Säljare och kunder behöver mer förståelse för att man […]