Om Strategisk Utveckling AB

Strategisk Utveckling AB

Vi har ett nära samarbete med EuroAcademy Leadership Institute som är ett värdebaserat skandinaviskt företag och globalt verksam, som sedan 1985 utvecklat och stöttat ledare, team och hela organisationer världen över med att bygga ledarskapskapital.

Vår målgrupp är:
-Executives: högre ledare och verkställande chefer
-Strategiska såväl som operativa ledare
-Personer som vill och behöver utveckla sitt personliga som professionella ledarskap, oavsett startnivå
-Personer som vill förstärka och fördjupa samt utveckla än mer sina redan identifierade styrkor
-Ungdomar. Framtida ledare och entreprenörer
-Seniorer som är i en process av en "inventering och reflektion av livet" med att svara på frågan: Hur önskar jag fortsätta leva framöver och med vad att göra samt fylla resten av mitt liv med?

Vår vision är "A world well led" där ledare och gott ledarskap bidrar till framgångsrika företag och organisationer samt en hållbar bättre värld för individ, samhälle och jord.

Våra värderingar är: *Authentic Potential *CoCreation *Hope for a Positive Future.

Vi tror på varje människas möjlighet att göra skillnad - i smått och stort.
Lead your World - For a World well led!

Se också de värderinqar som återges på själva hemsidan!


Kontakt: Rickard Hagtorn
mobil: +46(0)708 57 34 00
mail: rickard@stratu.nu
www.euroacademy.com
www.dynamic-management.se