GSL Referenser

Så här säger några som provat GSL:

– Jag gjorde en resa i mitt inre, säger Louise Andersson, leg.psykolog från PBM AB. Detta gav mig bekräftelse på sidor hos mig själv som jag kände till innan men som nu blev tydligare för både mig och gruppen.
– Mina intryck är att verktyget är ett mycket användbart sätt att arbeta med värdegrundsfrågor på ett enkelt sätt med förutsättningar till bestående effekter, säger Tina Thomasson, chef för socialvården i Klippans Kommun. Att reflektera över både sig själv och andra efter ”spelet” ger en förståelse och en möjlighet till lärande som skulle varit en process över längre tid genom andra tillvägagångssätt. Spännande att testa spelet med utvalda personer på hemmaplan för att kunna avgöra om detta är Klippans väg till en mer levande värdegrund.

Kontakta oss för mer information kring detta! Ring 0708-57 34 00 eller maila till
rickard@stratu.nu.