Referenser

Per Ingeson, vVD, PEAB Byggelement AB

”Jag har vid flera tillfällen anlitat Rickard Hagtorn när det gäller verksamhetsutveckling, projektmetodik och framförallt när det gäller att skapa en organisation med tydliga mål och roller. Rickard har kompetens, erfarenhet och förmåga att förstå ett företags kultur och verksamhet för att hitta det rätta sättet att driva förändring.”

Per Hannius, koncernchef Francks Kylindustrier AB

”Vi inom Francks Kylindustrier AB har haft ett ovärderligt stöd av Rickard Hagtorn att utveckla vår koncernövergripande affärsplan och att stödja dotterbolagen och ledningsgruppen i att både implementera och realisera den.”

Thomas Sjöberg, VD Climat 80

”Climat 80 är inne i ett intensivt utvecklingsskede med snabb tillväxt. Rickard Hagtorn har hjälpt oss under några år med att utveckla och sammanföra våra olika bolag inom koncernen. Detta har lett till ett förbättrat ledarskap, ökad motivation och arbetsglädje. Rickard har bred kompetens inom verksamhetsutveckling och vi använder honom på alla nivåer i organisationen från yrkesarbetare till ledning.”

 

Ann-Charlotte Hellman, Business Navigation AB De senaste åren har jag haft kontakt med Rickard Hagtorn som arbetar som konsult med verksamhetsutveckling av små och medelstora företag, främst inom byggbranschen. Rickard och jag inledde ett samarbete 2019 då vi såg att verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning och ekonomistyrning ofta hänger samman. Vi såg stora fördelar att samarbeta då vi skulle kunna tillgodose kunders behov på ett bättre och bredare sätt.

Rickard har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och en väldigt komplett verktygslåda att använda sig av i arbetet med kunderna. Han har lätt för att uppfatta och förstå behovet i en verksamhet och kan därmed också sätta in rätt hjälpmedel och åtgärder. Rickard har ett öppet lyssnande sinne, högt driv och god handlingskraft i sitt arbete. Han har ett framåtriktat fokus där han arbetar med förbättringar mot satta mål och tidplaner. Rickard har också ett kreativt sätt genomgående där han förutom att arbeta som verksamhetskonsult till exempel också under tio år drivit ett VD-nätverk, skapat och genomfört SME-Akademin tillsammans med Byggföretagen. Jag ser fram emot ett samarbete som fortsätter ett bra tag framåt. (http://www.businessnav.se )