GSL Utbildning

GSL GRUPPUTVECKLING – TILL EGEN VÄRDEGRUND

Syfte

Syftet med denna process är att den egna gruppen skall föra dialog och träna praktiskt på att hitta sin egen värdegrund. Gruppen skall hitta det bemötande som ger välmående och som leder till kreativitet och effektivitet.

Mål

Efter utvecklingsprocessen skall deltagarna ha:

  • Fört en djup dialog kring vilket bemötande de vill ha i gruppen
  • Genom en övning som kräver allas engagemang ha hittat det beteende hos var och en som är framgångsrikt eller som behöver utvecklas
  • Öppnat upp möjligheter att utveckla varandra utan att såra
  • Hittat former för bemötande som skapar välmående, kreativitet och effektivitet

Målgrupp

Alla former av grupper som vill må bra, bli kreativa och effektiva.

Innehåll

  1. Vad menar just vi med en bra grupp? Hur skall vi bemöta varandra?
  2. Praktisk träning på detta, hur ser det ut i verkligheten? Hur är det faktiska beteendet idag?
  3. Djup dialog kring hur vi skall bemöta varandra, hur skall vi tillsammans må bättre, bli mer kreativa och få mer gjort på kortare tid?

Metod

Vi tränar praktiskt tillsammans med två tränade GSL-handledare. Massor av dialog och reflektion i kombination med humor och distans till oss själva och vår  utmaning att kunna få saker uträttat tillsammans.

Pris

24.000 kr per grupp om max 8 deltagare exkl.moms.

Boken “Ledare, behövs dom?” ingår.

Ring 0708-57 34 00 eller maila rickard@stratu.nu så berättar vi mer.