Delegering

Syfte

Syftet med denna process är att ge deltagarna tillfälle att praktiskt träna på hur man delegerar på ett sätt som visar gott ledarskap och ger resultat.

Mål

Målet är att deltagarna skall kunna utföra delegering till sina medarbetare på ett sådant sätt att ett tillräckligt bra resultat skapas på utsatt tid och att organisationens handlingskraft förstärks.

Målgrupp

Alla som antingen själv har behov att skaffa sig mer tid att göra rätt saker eller har en chef som inte kan delegera.

Innehåll

 1. Dialogens grunder
 2. Vad är delegering och vad är en arbetsuppgift?
 3. Vad kan man delegera?
 4. Hur gör man en kraftfull delegering?
 5. Hur tar man emot en delegering
 6. Hur undviker man tillbakadelegering?
 7. Vad säger man för att bygga upp motivationen?
 8. Hur säkerställer man förståelse för kvalitetskrav?
 9. Hur hanterar man bristfälliga resultat?
 10. Hur ger man feedback på leveransen?
 11. Hur gör man så att andra lär sig delegera?

Metod

Vi tränar praktiskt tillsammans utifrån exempel hämtat ur deltagarnas vardag. Massor av dialog och reflektion i kombination med humor och distans till oss själva och våra utmaningar.

Pris

2.850 kr/delt./dag exkl.moms. Boken “Ledare, behövs dom?” ingår tillsammans med Pocket-dokumentation av hur man ger och tar delegationer. 

Plats

Meddelas i kallelsen.

Träningsledare

Rickard Hagtorn.

Datum

Välj själv!

Anmälan

Ring 0708-57 34 00 eller maila till  rickard@stratu.nu.