Konflikthantering

Syfte

Syftet med denna process är att ge deltagarna tillfälle att praktiskt träna på hur man löser konlikter på ett sätt som visar gott ledarskap och som ger bra resultat.

Mål

Målet är att deltagarna skall kunna lösa konflikter med och bland sina medarbetare på ett sådant sätt att alla blir nöjda över tiden och att alla blir kreativa och mår bra.

Målgrupp

Alla som har behov att skaffa sig mer tid att göra rätt saker eller har en chef som inte kan lösa konflikter.

Innehåll

  1. Vad är en konflikt?
  2. Personlighetsanalys, ditt konfliktbeteende (SDI)
  3. Konfliktförlopp
  4. Verktyg för konfliktlösning
  5. Förhandling
  6. Målstyrning
  7. Praktisk träning (vi ställer till ett rejält bråk och löser det)

Metod

Vi tränar praktiskt tillsammans utifrån exempel hämtat ur deltagarnas vardag. Massor av dialog och reflektion i kombination med humor och distans till oss själva och våra utmaningar.

Pris

2.850 kr/delt./dag exkl.moms.

Boken “Ledare, behövs dom?” ingår.

Plats

Meddelas i kallelsen.

Träningsledare

Rickard Hagtorn.

Datum

Bestäm själv ditt datum! Maila rickard@stratu.nu  eller ring 0708-57 34 00!

Anmälan

Ring 0708-57 34 00 eller maila till  rickard@stratu.nu.