Kundbemötande

Syfte

Syftet med denna process är att utveckla eget bemötande mot kunder och mot kollegor. En stor del av lönsamheten i en organisation är direkt beroende av hur medarbetarna bemöter sina kunder och varandra.

Mål

Efter denna process har du inventerat dina styrkor och vet hur du skall använda dem för att skapa ett gott bemötande mot dina medmänniskor. Du har fått insikt om vilka styrkor du överanvänder och hur du skall undvika det. Du har också fått insikt om vilken typ av personlighet du är enligt SDI (Strength Deployment Inventory), ett instrument som använts mycket inom försvarsmakten och näringslivet för att utveckla tusentals människor genom åren. Du vet också hur du kan hantera kunder och kollegor på ett framgångsrikt sätt.

Målgrupp

Alla som har behov att utveckla sitt bemötande av andra människor och att lära sig kommunicera på ett djupare plan.

Innehåll

  1. Vad är service och gott bemötande?
  2. Hur blir man ”trevlig” i andras ögon?
  3. Vad säger den egna organisationens värderingar om detta?
  4. Kan jag inte vara den jag är utan att förställa mig när jag vill ha bekräftelse?
  5. Hur kan jag hantera besvärliga kunder och kollegor?

Metod

Vi tränar praktiskt tillsammans utifrån exempel hämtat ur deltagarnas vardag. Massor av dialog och reflektion i kombination med humor och distans till oss själva och våra utmaningar.

Pris

2.850 kr/delt./dag exkl.moms.

Boken “Ledare, behövs dom?” ingår.

Plats

Meddelas i kallelsen.

Träningsledare

Rickard Hagtorn.

Datum

Bestäm själv ditt datum! Maila rickard@stratu.nu  eller ring 0708-57 34 00!

Anmälan

Ring 0708-57 34 00 eller maila till  rickard@stratu.nu.