Ledarskap

Syfte

Syftet med denna process är att utveckla synen på det egna ledarskapet genom att förstå sig själv i rollen som ledare, vilket roll man har i sin grupp och vad det innebär att leda praktiskt leda en grupp mot bra resultat och välmående.

Mål

Efter denna process har du inventerat dina styrkor som ledare och vet hur du skall använda dem för att framgångsrikt leda en grupp.

Målgrupp

Alla som har behov att utveckla sin syn på ledarskap, det kan vara både som ledare/chef och medarbetare.

Innehåll

  1. Vad är ledarskap
  2. Vilka krav ställs på ledarrollen?
  3. Vad är en bra grupp och hur utvecklar man bra grupper?
  4. Hur skall jag orka och våga ge och ta feedback?
  5. Hur skapa balans mellan ansvar & befogenheter?
  6. Vad är delegering, hur ger och tar man delegering?
  7. Min personlighet och mina ledarstilar, situationsanpassat ledarskap
  8. Konflikthantering

Omfattning

10 dagar under ett år.

Metod

Vi tränar praktiskt tillsammans utifrån exempel hämtat ur deltagarnas vardag. Massor av dialog och reflektion i kombination med humor och distans till oss själva och våra utmaningar.

Pris

25.000 kr/delt. exkl.moms.

SDI Personlighetsanalys och boken “ Ledare, behövs dom? ” med tillhörande Reflektionsbok ingår.

Plats

Meddelas i kallelsen.

Träningsledare

Rickard Hagtorn.

Datum

Påverka själv schemat! Maila rickard@stratu.nu eller ring 0708-57 34 00!

Anmälan

Ring 0708-57 34 00 eller maila till  rickard@stratu.nu.