Mötesteknik

Syfte

Syftet med denna process är att ge deltagarna tillfälle att praktiskt träna på hur man leder möten på ett sätt som visar gott ledarskap och som ger bra resultat.

Mål

Målet är att deltagarna skall kunna genomföra bra möten med sina medarbetare på ett sådant sätt att alla deltagare är nöjda över tiden och att alla blir kreativa och mår bra.

Målgrupp

Alla som har behov att skaffa sig mer tid att göra rätt saker eller har en chef som inte kan leda möten.

Innehåll

 1. Möte och Målstyrning
 2. Olika mötestyper för olika syften
 3. Vem skall vara med på mötet
 4. Att leda möten
 5. Mötet och tiden
 6. Hur skapa lust och kreativitet vid möten?
 7. Hur balansera mellan lust och effektivitet?
 8. Mötesdeltagarnas ansvar
 9. Mötesteknik, kallelser, protokoll, dagordning etc.
 10. Utvärdering av möten och feedback
 11. Grupputveckling, en utblick

Metod

Vi tränar praktiskt tillsammans utifrån exempel hämtat ur deltagarnas vardag. Massor av dialog och reflektion i kombination med humor och distans till oss själva och våra utmaningar.

Pris

2.850 kr/delt./dag exkl.moms.

Boken “Ledare, behövs dom?” ingår.

Plats

Meddelas i kallelsen.

Träningsledare

Rickard Hagtorn.

Datum

Bestäm själv ditt datum! Maila rickard@stratu.nu  eller ring 0708-57 34 00!

Anmälan

Ring 0708-57 34 00 eller maila till  rickard@stratu.nu.