Personlig utveckling

Syfte

Syftet med denna process är att ge dig möjlighet att skapa en personlig utveckling genom att fokusera på egna styrkor. Genom positiv psykologi går vi igenom vilka styrkor som gör dig framgångsrik och vilka styrkor du kanske överanvänder.

Mål

Efter denna process har du inventerat dina styrkor och vet hur du skall använda dem för att utvecklas vidare. Du har fått insikt om vilka styrkor du överanvänder och hur du skall undvika det. Du har också fått insikt om vilken typ av personlighet du är enligt SDI (Strength Deployment Inventory), ett instrument som använts mycket inom försvarsmakten och näringslivet för att utveckla tusentals människor genom åren. Du vet också hur du kan hantera konflikter på ett framgångsrikt sätt.

Målgrupp

Alla som har behov att utvecklas, öka sin självkännedom och lära sig kommunicera på ett djupare plan.

Innehåll

  1. Inventering av egna styrkor, överanvända styrkor samt konfliktförlopp
  2. Genomgång av typiska personligheter och typiska beteenden
  3. Hur kommunicerar man när man är olika och tycker olika?
  4. Vad  är det som driver och motiverar olika människor
  5. Vad är en bra ledare? Hur kan man utveckla och utvecklas av en bra ledare?
  6. Vad är en bra grupp? Hur kan man utveckla och utvecklas av en bra grupp?

Metod

Vi tränar praktiskt tillsammans utifrån exempel hämtat ur deltagarnas vardag. Massor av dialog och reflektion i kombination med humor och distans till oss själva och våra utmaningar.

Pris

2.850 kr/delt./dag exkl.moms.

Boken “Ledare, behövs dom?” ingår.

Plats

Meddelas i kallelsen.

Träningsledare

Rickard Hagtorn.

Datum

Bestäm själv ditt datum! Maila rickard@stratu.nu  eller ring 0708-57 34 00!

Anmälan

Ring 0708-57 34 00 eller maila till  rickard@stratu.nu.