UGL

UGL-Utveckling av Grupp och LedareCurt Temin

Utveckling av Grupp och Ledare UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och hitta sin egen roll i dessa. UGL är en utbildning om hur en grupp utvecklas och mognar över tiden.

Kursen handlar vidare om vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive försvårar en positiv utveckling, detta benämns som gruppdynamik. Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling. Det vill säga, hur skall ledarskapet utformas så att det både främjar uppgiftens lösande som gruppens utveckling?

I kursen ingår att förstå sin egen roll och ansvar i att påverka och bli påverkad, dvs. självkännedom relaterat till att vara medlem i en grupp eller att ingå i relationer.

Om kursen

Kursen leds av två certifierade handledare och minst 8 men max 12 deltagare. Den genomförs under fem sammanhängande dagar och äger rum under internatform. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier. Om man av något skäl behöver avbryta de fem dagarna bör dessa ge-nomföras, från sin början, vid annat tillfälle. UGL är en kurs för ”främlingsgrupp” där man således inte bär på ”ryggsäckar” med antaganden om varandra och därför inte hämmas av tidigare intryck eller föreställningar. Det skall inte heller finnas något beroendeförhållande av varandra efter genomförd utbildning eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tänker och känner om arbete och ledarskap. Alltså: kollegor bör gå på skilda UGL-kurser.

Om att gå UGL hos oss

Alla UGL utbildningar bygger på samma standardiserade metod. Det är en av styrkorna med UGL. Det som däremot som skiljer dem åt är enligt vår mening i huvudsak tre punkter. Dessa gör skillnaden i att genomföra den hos oss:

• Före: För att få ut maximal nytta är det viktigt att förstå vad som är deltagarens behov och mål med att delta. Detta analyserar vi tillsammans genom ett samtal som kan ske på distans inom en månad före start.

• Under: Vi har några av landets mest erfarna handledare i UGL. Vår 1:e handledare Curt Temin var med och lade grunden till införandet av UGL i Sverige. Han har även omfattande erfarenhet av att själv leda samt att stödja utvecklingen av ledare bl.a. från tidigare roll som global HR chef inom ett av världens största möbelföretag.

• Efter: Inom 2-3 månader efter kursen genomför vi uppföljningsdag där de individuella målen kopplats till erfarenheter och reflektion. Detta görs tillsammans i den ursprungliga gruppen.

När: 12-16  Maj, måndag—fredag v.20

Anmäl ditt intresse till: rickard@stratu.nu eller 0708-57 34 00

Pris: 18.500 :-exkl moms för kurs inkl material Bokningsavgift: 25% av totalsumman.

Logi: 8.500 :-exkl moms inkl helpension.

Avbokning: senast 1 månad före start.

Plats: MiL-Gårdarna i Klippan (Skåne) därefter enbart ombokning.