Dynamisk Måldialog (Handslaget)

Medarbetarsamtalet dödförklarat. Leve Handslaget!

Handslag

Hur skulle du kunna skapa ett riktigt högt engagemang i din grupp?
Ett sätt som jag har positiv erfarenhet av sedan många är är att börja med att lägga alla papper åt sidan och ta det hela från början. Du, din medarbetare och jag, slår oss ned 2 timmar för att föra en dialog kring tre saker:

1. Vad förväntas medarbetaren prestera?
Vi för en dialog och tolkar gemensamt vad medarbetaren skall prestera i praktiken. Exakt vad är det som skall levereras? Ett exempel kan vara att en arbetsledare skall leverera ökad lönsamhet genom att som ledare utveckla kompetensen hos sina yrkesarbetare. Frågan inställer sig då, hur skall detta göras och följas upp? Vilka befogenheter finns? När har medarbetaren gjort ett riktigt bra jobb?

2. Hur förväntas medarbetaren bete sig?
Jo, i enlighet med företagets värderingar. Tillsammans går vi igenom exakt vilket beteende du förväntar dig av medarbetaren gentemot dig, kollegorna, leverantörerna och kunderna. Du och medarbetaren ger varandra feedback enligt ett mönster som jag ger er praktisk träning i på plats direkt i situationen. Det blir också ett viktigt led i din egen utveckling både som person och ledare.

3. Hur skall din medarbetare utvecklas?
I affärsplanen och rollbeskrivningen beskrivs den kompetensnivå som förväntas nu och i framtiden (eller hur?). Hur yrkesskicklig är medarbetaren? Vem bedömer detta, på vilka grunder? Vilken personlig utveckling vore önskvärd, bl.a med tanke på punkten 2 ovan? Vi resonerar kring dessa frågor i lugn och ro.

Resultatet
Min medverkan säkerställer att dialogen blir djup, stringent och konstruktiv. Du och medarbetaren kommer att uppleva att detta blir en nystart för er båda. Efter att har gjort detta med 2-3 medarbetare är du mogen att fortsätta själv med resten av gänget. När ni är klara har alla en handlingsplan som stämmer bra med affärsplanens mål.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös dialog kring hur vi skulle kunna göra detta tillsammans! Jag garanterar ett positivt resultat.